Idź do

Czy kraska wróciła na Roztocze ?

W dniu 27.05.2024 r. stwierdziliśmy obecność kraski (Coracias garrulus) w strefie krawędziowej Roztocza. Jak podaje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, liczenia w ramach dedykowanego programu Monitoringu Ptaków Polski - Monitoringu Kraski, nie wykazały obecności gatunku na Roztoczu od 2010 roku. Osobiście tego niezwykle kolorowo upierzonego ptaka nie obserwowałem na Roztoczu od ponad 40 lat.

opracowanie

Tekst: Bogusław Radliński
Fotografie: Szymon Chmielewski