Idź do

Zadania finansowane przez NFOŚiGW (w realizacji)

Lp.Umowa NrWyszczególnienie - tytuł zadania Kwota dofinansowania w tys. zł.Etap realizacji umowy
1.68/2017/Wn-03/OP-WK/D
z dnia 10.04.2017 r.
Kontynuacja hodowli zachowawczej konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej, bydła polskiego czerwonego i bydła białogrzbietego w RPN w latach 2015-2016.905,30umowa w trakcie realizacji
2.68/2017/Wn-03/OP-WK/D
z dnia 10.04.2017 r.
Kontynuacja hodowli zachowawczej konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2017-2020.381,12umowa w trakcie realizacji
3.268/2023/Wn03/OP-wk/D

Czynna ochrona gatunków i siedlisk mokradłowych Roztoczańskiego Parku Narodowego

772,13

 

umowa w trakcie realizacji
4.16/2023/D/EE z dnia 27.03.2023 r."Wyprawy wielkich odkrywców - transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska"150, 00umowa w trakcie realizacji
5.1597/2023/Wn03/OP-po/D
z dnia 04.10.2023 r.
Modernizacja systemu przeciwpożarowego w Roztoczańskim Parku Narodowym998,29umowa w trakcie realizacji

Zadania finansowane z funduszu leśnego

Lp.Umowa NrWyszczególnienie - tytuł zadania Kwota dofinansowania w tys. zł.Etap realizacji umowy
1.EZ.0290.1.16.2024 Umowa udzielenia dofinansowania ze środków funduszu leśnego, na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz badania naukowe w 2024 roku. 2 243 688,40 umowa w trakcie realizacji