Idź do

Historia Zwierzyńca

Dzieje Zwierzyńca sięgają końca XVI w. W 1589 r. została zatwierdzona przez Sejm Rzeczypospolitej Ordynacja Zamojska - wielki, niepodzielny majątek będący własnością Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. W 1593r. ordynat Jan Zamoyski nabył włość szczebrzeską. W jej lasach, u stóp Bukowej Góry wybudował obszerny modrzewiowy dwór otoczony ogrodem a w części puszczy urządził "zwierzyniec". Dwór odwiedzali królowie: Władysław IV, Jan Kazimierz, Michał Wiśniowiecki.


Początki miasteczka sięgają czasów, gdy Jan Sobiepan Zamoyski, III ordynat, zdecydował się na budowę stawu z czterema wyspami w sąsiedztwie swojej willi. To właśnie tam, na jednej z tych wysp, w latach 1741-1747, wzniesiono unikatowy kościół "na wodzie", będący wyrazem barokowej architektury i hojności fundatorów, Tomasza Antoniego i Teresy Anieli Zamoyskich.

Wiek XVIII przyniósł również rozbudowę dworu oraz powstanie czterech klasycystycznych oficyn, które obecnie pełnią rolę siedziby Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. Jana Zamoyskiego.

W okresie XIX wieku Zwierzyniec stał się ważnym ośrodkiem administracyjnym, kulturalnym i przemysłowym. To tu, jako siedziba Zarządu Ordynacji Zamojskiej, miasteczko przeżywało intensywny rozwój. Powstały liczne zakłady przemysłowe – od zakładu mechanicznego po browar, gorzelnię, a nawet fabrykę wyrobów drzewnych i stolarnię. Ta dynamiczna działalność przemysłowa znacząco wpłynęła na rozwój miejscowości.

Zwierzyniec w okresie swojego istnienia do 1944 roku zachował charakter osady urzędniczej, a dzisiaj nadal emanuje atmosferą z przeszłości, uchwyconą w bujnych ogrodach i zachowanych zabytkach. Dziedzictwo kulturowe i przemysłowy rozwój są nieodłączną częścią historii tego malowniczego miasteczka, przyciągającego turystów i badaczy historii.

Zwierzyniec w obiektywie