Idź do

Ścieżka na Białą Górę

Biała Góra znajduje się w sąsiedztwie Roztoczańskiego Centrum Monitoringu i Nauki przy ul. Biały Słup 16 w Zwierzyńcu. Po przebyciu ścieżki o długości ok. 1 km dojdziemy do miejsca gdzie ustawiono drewnianą wieżę widokową. Obok niej ustawiono kilka ławek oraz tablice informacyjne (kilka umieszczono także na ostatnim piętrze wieży).

Wejście na nią możliwe jest z dwóch punktów:
  • od parkingu Roztoczańskiego Centrum Naukowo Edukacyjnego,
  • od drogi relacji Zwierzyniec – Józefów, od nieutwardzonego parkingu.
Ścieżka wiedzie przez teren ostoi hodowli zachowawczej konika polskiego i bydła białogrzbietego wygrodzonym korytarzem, do wieży widokowej na wierzchowinie Białej Góry. Wyniesie tarasu widokowego na wysokość ponad 9 m pozwala na wgląd w krajobraz w zakresie 180o od południowego - zachodu po północny -wschód ukazując zróżnicowane ukształtowanie terenu.Od południa widzimy strefę krawędziową Roztocza Środkowego, dalej Bukową Górę wraz z obszarem ochrony ścisłej, panoramę Roztocza Zachodniego, dolinę rzeki Wieprz oraz położoną na Roztoczu Środkowym Tartaczną i Pałkową Górę. Wieża stanowi doskonały punkt do prowadzenia obserwacji ornitologicznych.

Czas przejścia: ok. 15 minut
Długość trasy: 0,8 km

OBIEKTY PRZY ŚCIEŻCE:
  • Roztoczańskie Centrum Monitoringu i Nauki
  • Wieża widokowa
Komunikat

Niedostępna dla psów

Niedostępna dla rowerów

Komunikat

Turystyka piesza

OPRACOWANIE

ZUP/RPN