Idź do

OCAL ŻABKĘ - II akcja edukacyjna pomocy płazom

Akcja edukacyjna pomocy płazom
Termin: 14.03-14.04.2023
Godzina: 8.00 - 10.00
Udział bezpłatny
Płazy, czyli żaby, ropuchy, kumaki, rzekotki, traszki…. to nasi sprzymierzeńcy,  wszystkie w naszym kraju podlegają ochronie prawnej oraz wymagają ochrony czynnej. Niestety populacja tej grupy zwierząt zmniejsza się w alarmującym tempie. Oprócz śmierci, która spotyka ich na drogach, zwłaszcza podczas wiosennych migracji do zbiorników wodnych, główną przyczyną spadku ich liczebności są zanieczyszczenia chemiczne, zmiany klimatyczne i atmosferyczne, zanik zbiorników wodnych i mokradeł. Płazy są bardzo wrażliwe i jako jedne z pierwszych zwierząt odczuwają skutki szkodliwych zmian zachodzących w środowisku.
Obecnie jednym z najważniejszych wyzwań na rzecz ochrony płazów jest podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat potrzeby ochrony tej grupy zwierząt oraz podjęcie działań ratujących płazy przed wyginięciem. Dlatego zapraszamy do udziału w II edukacyjnej akcji pomocy płazom „Ocal żabkę” skierowanej do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Inicjatywę mającą na celu edukację i potrzebę pilnego wsparcia najbardziej zagrożonych kręgowców na świecie.

Fotorelacja z II akcji edukacyjnej (2023)

Paweł Marczakowski

Zajęcia edukacyjno-plastyczne w RPN

MAŁY MOŻE WIĘCEJ, czyli przyroda w Twoich rękach

Kampania edukacyjna w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi 2023
Termin: 21.04.2023
Godzina: od wschodu do zachodu słońca
Miejsce: Otulina RPN
Udział bezpłatny
Wiosenną pozycję działań edukacyjnych dedykujemy jednemu z najważniejszych ekologicznych świąt obchodzonemu 22 kwietnia br. jakim jest „Międzynarodowy Dzień Ziemi.”

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II edycji kampanii edukacyjnej w słusznej i potrzebnej inicjatywie pn. „Mały może więcej”, czyli przyroda w Twoich rękach. Każdy nasz aktywny udział na rzecz ochrony przyrody, każde świadome zarządzenie wspólnym bogactwem przyrodniczym wnosi ogromną wartość w miarę naszego człowieczeństwa, dla kolejnych pokoleń.
Posadźmy szczęśliwe drzewka i wspólnie pracujmy na rzecz ochrony przyrody.

Na zgłoszenia w kampanii czekamy do 20 kwietnia 2023 r.

Dzień Ziemi w RPN - podsumowanie kampanii edukacyjnej

„W krainie mszarów i szuwarów” w ramach V edycji pakietu działań edukacyjnych „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze RPN”

Roztoczański PN jako instytucja zajmującą się m.in. aktywną ochroną przyrody nastawioną na zachowanie bioróżnorodności siedlisk i gatunków w 2022 r. zaprasza do udziału w V edycji projektu: „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” dofinansowanego ze środków UE z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W/w pakiet edukacyjny kierowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych i średnich znajdujących się w sąsiedztwie Parku.

W tegorocznej V edycji w/w projektu tematem przewodnim będą gatunki roślin i zwierząt żyjące w środowisku mokradłowym.

GALERIA

Wyprawy Wielkich Odkrywców

WYPRAWY WIELKICH ODKRYWCÓW – transport zeroemisyjny nowatorskim działaniem edukacyjnym w ochronie środowiska to przedsięwzięcie, które skupi się wokół zagadnień związanych z promowaniem ekologicznego środka transportu przyjaznego dla środowiska, dzięki któremu możliwe jest zarówno bliższe jak i dalsze odkrywanie urokliwych zakątków Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
Rower jako najpopularniejszy środek transportu na świecie, używany codziennie na każdym kontynencie przez społeczeństwa o różnym statusie i zamożności, daje szereg korzyści proekologicznych i prozdrowotnych. Wspieranie przez Park aktywnego spędzania czasu na łonie natury, przekazuje odbiorcom pozytywne przesłanie zrównoważonej konsumpcji, co przekłada się na dobroczynny wpływ na klimat. Rower jako symbol zrównoważonego transportu promuje tolerancję, wzajemne zrozumienie, szacunek oraz włączenie społeczne. Synergia między rowerem, a jego użytkownikami sprzyja kreatywności i zaangażowaniu społecznemu, wpływając też na polepszenie świadomości dotyczącej lokalnego środowiska.

Przedstawione działania są komplementarne względem siebie ponieważ ich realizacja dotyczy działań wzajemnie uzupełniających się – począwszy od edukacji ekologicznej prowadzonej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w formie zajęć terenowych po rozszerzenie działań w innych Polskich Parkach Narodowych. Forma konkursowa spaja odbiorców z całej Polski, tworząc projekt angażujący nie tylko placówki edukacyjne jak i całe grupy rodzinne. Wsparciem w dążeniu do realizacji zamierzonych celów są spotkania z pasjonatami przyrody, naukowcami, podróżnikami, którzy swoimi działaniami promują ekologiczny styl życia. To przekłada się na wzorce zachowań od przedszkolaka po osobę dorosłą. W rezultacie kształtujemy świadome społeczeństwo biorące odpowiedzialność za zmniejszenie się emisyjności zanieczyszczeń.
Projekt ma charakter wielomodułowy i składa się z 3 działań obejmujących:

1.  WYPOSAŻENIE W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO ZAJĘĆ W TERENIE pn. „EXPLORACJA PARK” 

2.  KONKURS pn. „DA VINCI” w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej.

3.  IMPREZA EDUKACYJNA pn. „OBIEŻYŚWIAT” w ramach Światowego Dnia Roweru.

Obieżyświat

Da Vinci/Exploracja Park - podsumowanie

KONKURSY/PRZEGLĄDY

„DRZEWA MAJĄ MOC” - kampania edukacyjna w ramach „Święta drzewa”

Jubileuszowy XX Przegląd Prac Plastycznych „Śladami Aleksandry Wachniewskiej, malarki i orędowniczki ochrony przyrody Roztocza”

DZIEŃ OTWARTY RPN 2023 - "W świecie bagien i mokradeł"

W dniach 5-6 sierpnia 2023 roku w Roztoczańskim Parku Narodowym w Zwierzyńcu miały miejsce dwie największe plenerowe imprezy edukacyjne zorganizowane przez Park w tym roku. Pierwszego dnia odbyły się Lubelskie spotkania z przyrodą zorganizowana przez nasz Park wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie pn. „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” w ramach Promocji Województwa Lubelskiego „Lubelskie Smakuj życie”. Natomiast drugiego dnia mogliśmy uczestniczyć w Dniu otwartym Roztoczańskiego Parku Narodowego pn. „W świecie bagien i mokradeł”. Tegoroczny Dzień otwarty RPN były już XV edycją tej cieszącej się dużym zainteresowaniem otwartej imprezy edukacyjnej realizowanej od roku 2009.
Szacujemy, że łącznie w ciągu dwóch dni w imprezie wzięło udział ok. 3 500 osób, w tym 1 650 osób w pierwszym dniu (sobota) i 1 850 osób w dniu drugim (niedziela). W samym tylko Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym ze zwiedzania skorzystało łącznie 1 250 osób (pierwszego dnia) i 1 150 osób (drugiego dnia), a w Izbie Leśnej we Floriance odpowiednio 350 i 600 osób. Łącznie w dwudniowej imprezie wzięło udział 31 wystawców indywidulnych, instytucji i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody. Ponadto teren Parku (głównie ścieżka na Bukową Górę, ścieżki w okolicach Stawów Echo oraz trasę rowerową do Florianki w okresie dwudniowej imprezy edukacyjnej odwiedziło łącznie 7 198 osób, w tym 5.08. – 3 604, a 6.08. – 3 594 osoby (odczyty z czujników piroelektrycznych).
Imprezę przygotowano w formie festynu, który jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem turystów przebywających na Roztoczu, jak i samych mieszkańców regionu. Impreza odbyła się w sąsiedztwie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, na szlakach i ścieżkach turystycznych przebiegających przez Park oraz w Izbie Leśnej we Floriance i Ośrodku Hodowli Zachowawczej we Floriance. Wydarzenie dawało możliwość poznania walorów przyrodniczych i kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego promując jednocześnie działania proekologiczne Parku oraz instytucji i stowarzyszeń współpracujących z RPN.

DZIEń OTWARTY RPN 2023

Lubelskie spotkania z przyrodą w RPN 2023

NOC MUZEÓW 2023

20 maja 2023 roku, w piękny wiosenny wieczór, Ośrodek Edukacyjno-Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego przyjął około 300 entuzjastów przyrody, którzy zjawili się na imprezie edukacyjnej – „Noc Muzeów”. To niezapomniane wydarzenie było nie tylko rozrywką, ale przede wszystkim okazją do zdobywania wiedzy oraz odkrywania sekretów i piękna Roztoczańskiego Parku Narodowego w nieco inny, nocny sposób.
Impreza rozpoczęła się o godzinie 18.00. Na gości czekało wiele atrakcji, które rozbudziły ciekawość na nocny świat przyrody. Wystawa stała „W krainie jodły, buka i tarpana” oraz wystawa czasowa „Bioróżnorodność Roztocza” wciągnęła uczestników w mroczne i tajemnicze roztoczańskie lasy, odsłaniając niezwykłe ciekawostki o rodzimej florze i faunie. Interaktywne dioramy pobudziły zmysły i wyobraźnię.

Prezentacja filmu „Sowy Polski” Artura Tabora zanurzyła oglądających w fascynującym świecie nocnych łowców i przeniosła w głąb lasów, gdzie sowy prowadzą tajemnicze życie. Natomiast prezentacja „Te co wiszą i fruwają” Roberta Bijasa, ukazywała inne, niezwykłe nocne zwierzęta – nietoperze.

W ramach „Nocy Muzeów” zorganizowano również gry i zabawy edukacyjne, które angażowały zarówno dzieci, jak i dorosłych. Jednym z najciekawszych elementów programu było budowanie domków dla owadów z okazji „Światowego Dnia Pszczół” przypadającego w tym dniu. Dzieci rozwijały wyobraźnię tworząc małe schronienia dla stworzeń, które pełnią kluczową rolę w zapylaniu roślin i prawidłowym działaniu ekosystemów. Aktywność ta stanowiła praktyczną ochronę przyrody oraz zachęcała uczestników do dbania o środowisko oraz tworzenia przestrzeni przyjaznych dla owadów w swoich ogrodach i otoczeniu.
Po niezwykłych doświadczeniach w budynku OEM uczestnicy mogli przenieść się w nieznane rejony wszechświata i zgłębić tajemnice kosmosu w mobilnym planetarium. Zobaczyć gwiazdy, planety i inne niezwykłe zjawiska astronomiczne. Była to jedna z najbardziej obleganych atrakcji wydarzenia.

W tym samym czasie przy ognisku, odbywały się opowieści „Nocni łowcy”, podczas których pasjonata przyrody i badacz nietoperzy Robert Bijas opowiadał niezwykłe historie o nocnych przygodach zwierząt, ich zwyczajach i zdolnościach przystosowawczych.

Impreza trwała do późnych godzin wieczornych, kończąc się po godzinie 22.00. Wszyscy goście opuszczali miejsce pełni nowej wiedzy oraz zachęceni do dalszego poznawania i ochrony przyrody. Noc Muzeów w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego była inicjatywą, która nie tylko połączyła naukę z zabawą i rozrywką, ale podkreśliła też znaczenie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej dla przyszłych pokoleń.

Kolejna edycja „Nocy Muzeów” – podróży przez świat przyrody, edukacji, odkrywania i fascynacji już za rok, na którą serdecznie zapraszamy!

Noc Muzeów 2023

SZKOŁY PATRONACKIE

„Roztoczański Park Narodowy i My” - Program edukacyjny dla szkół w najbliższym sąsiedztwie Parku.


Od wielu lat realizowany jest sztandarowy program edukacyjny „Roztoczański Park Narodowy i My” skierowany do kilkudziesięciu placówek oświatowych funkcjonujących w sąsiedztwie Parku. W sposób szczególny Roztoczański Park Narodowy współpracuje z następującymi placówkami (tzw. szkoły patronackie):

 

 1. Przedszkole Samorządowe im. Wandy Cebrykow w Zwierzyńcu
 2. Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu 
 3. Szkoła Podstawowa  im. Batalionów  Chłopskich w Wólce Wieprzeckiej
 4. Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej
 5. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tereszpolu-Kukiełkach
 6. Szkoła Podstawowa w Majdanie Nepryskim
 7. Zespół Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II w Tereszpolu-Zaorenda
 8. Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Kaczórkach
 9. Szkoła Podstawowa w Mokrem
 10. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Niedzieliskach
 11. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Suchowoli
 12. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Józefowie
 13. Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie
 14. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Stanisławowie
 15. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Szczebrzeszynie
 16. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Róży Zamoyskiej w Szczebrzeszynie
 17. Przedszkole Samorządowe w Szczebrzeszynie
 18. Zespół Szkół w Krasnobrodzie
 19. Dom Dziecka Nr 1 i Nr 2 w Zwierzyńcu
 20. Przedszkole Samorządowe w Bodaczowie
 21. Niepubliczne Przedszkole Motylek w Zwierzyńcu
 22. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Woli Radzięckiej
 23. Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Wielączy Kolonii
 24. Szkoła Filialna im. Marii i Jana Pocześnych w Wywłoczce
 25. Punkt Przedszkolny w Wywłoczce
 26. Przedszkole Niepubliczne „Akademia Malucha” w Szczebrzeszynie
 27. Publiczny Punkt Przedszkolny „Leśne Skrzaty” w Żurawnicy
 28. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Biłgoraju
 29. Żłobek i Przedszkole „Bambini” w Biłgoraju
 30. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
 31. Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu
 32. Zespół Szkół Nr 2 w Szczebrzeszynie
 33. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu
 34. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Biłgoraju
 35. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
 36. Szkoła Podstawowa w Cześnikach
 37. Szkoła Podstawowa w Hedwiżynie
 38. II Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim

AUTORZY

OEM/RPN