Idź do

Drodzy Przyjaciele Przyrody!

Przekazujemy w Wasze ręce cztery foldery tematyczne o roztoczańskich płazach, gadach, ptakach i nietoperzach. 

Dzięki realizacji projektu „Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego” została zapewniona dodatkowa ochrona wybranym gatunkom fauny, a działania objęły również ich ulubione siedliska.

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu czynną ochronę przyrody, zarówno ożywionej, jak i nieożywionej, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania warunków wodnych sprzyjających zachowaniu siedlisk mokradłowych oraz środowiska bytowania gatunków zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym.

Gatunki i siedliska związane z występowaniem wody należą do najbardziej zagrożonych komponentów przyrodniczych roztoczańskiej przyrody i stanowią bardzo istotną składową różnorodności biologicznej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Działaniami ochronnymi objęliśmy dwanaście zagrożonych i rzadkich gatunków zwierząt – traszkę grzebieniastą, kumaka nizinnego, żółwia błotnego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, derkacza, sóweczkę, puszczyka uralskiego, mopka, nocka łydkowłosego, nocka Bechsteina i nocka dużego, z którymi, między innymi, będziecie mogli zapoznać się bliżej w naszych wydawnictwach.

Dzięki projektowi zadbaliśmy także o poprawę stanu i ochronę siedlisk borów bagiennych i torfowisk wysokich, poprawę retencji wód oraz utrzymanie ekosystemów nieleśnych.
Projekt obejmuje także wiele działań informacyjno-promocyjnych. Dzięki jednemu z nich możemy przekazać Państwu tę publikację.

AUTORZY

Tekst: Beata Grabowska, Andrzej Wojtyło
Zdjęcia: Robert Stefański

Sowy Roztoczańskiego Parku Narodowego 20 lat później

Sowy to ptaki nie tylko "tajemnicze" i niezwykłe. To przede wszystkim ptaki piękne i budzące podziw. To też ptaki wciąż niestety niedoceniane, zwłaszcza przez tych, którzy mają szczęście mieć je pod "swoją strzechą", rozumianą nie tylko jako skrawek domu, ale również lasu, łąki i pola.

Absolutnie niegroźne, nie zwiastujące czegokolwiek złego, w pełni zasługują na akceptację swojego istnienia.

W naszym przekonaniu, nie tylko jako miłośników ptaków, ale również naukowców, którzy od kilkudziesięciu już lat badają tą grupę ptaków w roztoczańskiej krainie, nie może być miejsca w ludzkich umysłach na demonizowanie istot, tylko dlatego, że żyją w ciemniejszej (spokojniejszej) części dnia.

Chrońmy sowy i nie zabierajmy im miejsca do życia.

AUTOR

Tekst i zdjęcia: Przemysław Stachyra

Bociany Roztocza znani i nieznani mieszkańcy ludzkich osad i leśnych ostępów

"Bociany Roztocza..." to broszurka przedstawiająca diagnozę teraźniejszości, szczyptę przeszłości i nadzieję, ale też obawę o przyszłość żyjących obok nas i w głębi trudnodostępnych uroczysk - roztoczańskich bocianów. Ptaków znanych i zarazem tajemniczych. Niegdyś bezwzględnie szanowanych, dziś już coraz częściej "tylko" akceptowanych...

Liczymy, że ta garść bogato ilustrowanych informacji - podanych trochę niestandardowo, przywróci i utrwali w społeczeństwie pozytywny oddźwięk relacji człowieka z przyrodą. A niewątpliwie jednym z symboli tych relacji są ptaki wokół nas.

AUTORZY

Tekst: Przemysław Stachyra
Zdjęcia: Paweł Marczakowski

Roztoczański Park Narodowy - kraina jodły, buka i tarpana - materiał Ministerstwa Klimatu i Środowiska

RPN leży na terenie Roztocza Środkowego. Jest jednym z najbardziej lesistych spośród polskich parków narodowych oraz wyróżnia się dużym udziałem naturalnych zespołów leśnych w stosunku do zajmowanej powierzchni. 

Budowa geologiczna, zróżnicowanie gleb i specyficzne cechy klimatu warunkują wielką mozaikowatość siedlisk i różnorodność zbiorowisk roślinnych oraz fauny.

Do najcenniejszych zespołów leśnych w Parku należą: żyzna buczyna górska, jodłowy bór mieszany, grąd subkontynentalny i bór bagienny, które są zarazem siedliskami priorytetowymi w sieci Natura 2000. 

Wyżynne bory jodłowe mieszane oraz zwarte żyzne buczyny górskie mają tu granice swych zwartych zasięgów w Polsce. Mimo to buki i jodły osiągają tu imponujące rozmiary nierzadko dochodzące do 50 m wysokości i 4,5 m obwodu. Uzupełnieniem bogactwa lasów Parku są równie cenne olsy i torfowiska.*

*Folder powstał w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki"

AUTORZY

Tekst: MKiŚ
Zdjęcia: Paweł Marczakowski

Energia Rytmu Natury

PGE we współpracy z jedenastoma parkami narodowymi realizuje szereg działań środowiskowych, m.in. projekty edukacyjne, w tym cykl filmów przyrodniczych pt. „Energia rytmu natury” oraz „Spacerownik” w nowej odsłonie po parkach narodowych.  

Nowa edycja „Spacerownika” ukazuje walory jedenastu parków narodowych wspieranych przez PGE. Publikacja podzielona jest tematycznie na jedenaście części, z których każda dedykowana jest oddzielnemu parkowi. Oprócz informacji praktycznych, takich jak mapy, lokalizacje informacji turystycznych, kas biletowych czy godzin otwarcia parku, użytkownicy znajdą w nim także kody QR, które odsyłają do materiałów video i audio, opowiadających o występujących w parkach gatunkach flory i fauny.

Spacerownik zawiera także informacje o dostępnych ścieżkach edukacyjnych, pieszych i rowerowych szlakach turystycznych. Dla najmłodszych pasjonatów przyrody w „Spacerowniku” znajdują się łamigłówki, rebusy oraz kolorowanki tematyczne. Nowa wersja została także przetłumaczona na język angielski, żeby zachęcić do odkrywania polskiej przyrody także zagranicznych turystów.

Do pobrania

Autorzy

Tekst: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.