Idź do

Ścieżka historyczno-przyrodnicza na Górę Niedźwiedź

Trasa rozpoczyna się tuż przy parkingu, na zachodniej granicy wsi Kosobudy. Mierzy ona 2,9 km i na całej długości została wyposażona w pulpity informacyjno-edukacyjne. Początkowo prowadzi po płaskim terenie, obrzeżem lasu, w kierunku południowym.

Następnie, wychodząc na pola wsi Kosobudy, pnie się w górę i skręca w lewo, gdzie otwiera się śródleśna enklawa, na której wypasane są koniki polskie. Dalej ścieżka kluczy po płaskowyżu Góry Niedźwiedź w kierunku wschodnim, od czasu do czasu wychodząc na tereny otwarte kosobudzkich pól z atrakcyjnymi walorami krajobrazowymi. W końcowym odcinku możemy skorzystać z miejsca odpoczynku ze stołem i ławkami.

Około 300 metrów dalej docieramy do końca trasy. Tutaj łączy się ona ze szlakiem partyzanckim (kolor czerwony). Stąd możemy wrócić tymże szlakiem w dół, do wsi Kosobudy lub podążać nim dalej w kierunku południowo-wschodnim do osady Wojda (znajduje się tam pomnik upamiętniający bitwę partyzancką z 1942 r.). Wybierając ten kierunek, po przejściu około 100 metrów, napotkamy obelisk partyzanta Pawła Dawidenki, obok którego biegnie kolejna ścieżka edukacyjna (kolor czerwony) z Szewni Dolnej do Wojdy. Na odcinku do Wojdy ścieżka ta wiedzie wspólnie ze szlakiem partyzanckim. Warto jednak zejść nią w kierunku Szewni, gdzie przy parkingu znajduje się pomnik Powstania Zamojskiego.

Czas przejścia: ok. 1,5 godziny
Długość trasy: 2,9 km

OBIEKTY PRZY ŚCIEŻCE:

• Parking RPN Kosobudy (deszczochron)
• Powierzchnia wypasowa konika polskiego
• Pakiet plansz edukacyjnych 
Komunikat

Niedostępna dla psów

Komunikat

Turystyka piesza

Turystyka rowerowa

Narciarstwo biegowe

OPRACOWANIE

ZUP/RPN