Idź do

Trasa: Zwierzyniec - Biały Słup, długość: 2,5 km.

Trasa, oznaczona kolorem zielonym, prowadzi po terenie RPN zagospodarowanym pasem ppoż po zachodniej stronie drogi relacji Zwierzyniec – Józefów.

Opracowanie

ZUP/RPN