Idź do

Roztocze – przyroda i człowiek

Monografia RPN

Redakcja naukowa: Tadeusz Grabowski, Marian Harasimiuk, Bogusław M.Kaszewski, Yaroslav Kravchuk, Bogdan Lorens, Zdzisław Michalczyk, Oleh Shabliy
Redakcja kartograficzna: Krzysztof Kałamucki
Recenzenci: Stefan Bartoszewski, Andrzej Miszczuk, Henryk Żybura
ISBN: 978-83-943800-4-5
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2015, 2022
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 23,5 x 29,5 cm
Liczba stron: 527
Oprawa: twarda
Cena: 55,00 zł

Czytaj więcej

Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek

Wydanie drugie uaktualnione

Pod redakcją: Romana Reszela i Tadeusza Grądziela
ISBN: 978-83-935430-8-3
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2015
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 312
Oprawa: twarda
Cena: 35,00 zł

Czytaj więcej

Aleksandra Wachniewska. Malarka Roztocza, wyd.2, 2014

Wydanie drugie, 2014

Autor: Tomasz Gajewski
Redakcja: Tadeusz Grabowski, Lechosław Lameński
ISBN: 978-83-935430-3-8
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2014
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 192
Oprawa: twarda

Czytaj więcej

Konik Polski dzikość z natury

Album ukazał się w roku 40- lecia hodowli konika polskiego w RPN. W albumie zobaczymy fotografie koników w czterech porach roku. W albumie zobaczymy fotografie koników w czterech porach roku.

Autor: Paweł Marczakowski
ISBN: 978-83-963445-1-9
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2022
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 29,5 x 28.5 cm
Ilość stron: 223
Oprawa: twarda
Cena: 89,00 zł

Konik Polski 40 lat w Roztoczańskim Parku Narodowym

Monografia przybliża 40 lat hodowli konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym. Omawia charakterystyczne cechy rasy, występowanie dzikich koni w Europie, ich zanik oraz powstanie rasy koników polskich. Przybliżony jest program hodowli rasy oraz zagadnienie prób dzielności, dążeń hodowlanych i wzorca rasowego. Liczne tabele pokazują udział koni z różnych rodów męskich i linii żeńskich w roztoczańskiej hodowli, ich wskaźniki reprodukcyjne, pochodzenie i liczbę potomstwa.

Autor: Anna Stachurska, Michał Pluta, Bogusław Radliński, Jan Słomiany
Redakcja: Anna Stachurska
ISBN: 978-83-963445-3-3
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2022
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 108
Oprawa: twarda
Cena: 39,00 zł

O niezwykłej postaci Wacława Skuratowicza i historii jego rodziny: ballada zwierzyniecka.

Park oddaje czytelnikom kolejne opracowanie dotyczące historii, przyrody i kultury Roztocza. Jest to opowieść o ludziach mocnego charakteru, nieugiętych którzy wykazali się niezłomną postawą w czasach, w których przyszło im żyć. Jest to przypomnienie sylwetki i działalności naukowej Profesora Wacława Skuratowicza, zoologa, botanika, wybitnego specjalisty w dziedzinie ornitologii, teriologii i entomologii parazytologicznej.

Autor: Ewa Kuhn
Redakcja: Tadeusz Grabowski
ISBN: 978-83-948249-6-9
Miejsce i rok wydania: Zwierzyniec, 2019
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy
Format: 24 x 30 cm
Liczba stron: 163 Oprawa: twarda
Cena: 45,00 zł

System obszarów chronionych Roztocza w Polsce i na Ukrainie a rozwój zrównoważony regionu

Monografia jest obszernym, liczącym 382 strony opracowaniem podzielonym na 11 rozdziałów. Podjęto w nich problematykę ochrony najcenniejszych obiektów i obszarów Roztocza w powiązaniu z wdrażaniem rozwoju zrównoważonego, uznanym powszechnie za właściwy kierunek współczesnych przemian społeczno-gospodarczych.

Autor: 
Redakcja: 
ISBN: 978-83-954586-0-6, 978-83-227-9494-4
Miejsce i rok wydania: Lublin, Zwierzyniec 2021
Wydawca: Roztoczański Park Narodowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Format: 
Liczba stron: 
Oprawa: twarda
Pozycja nie jest dostępna w sprzedaży

Czytaj więcej