Idź do

Karty wstępu na teren RPN

Opłaty za wstęp na ścieżkę na Bukową Górę i trasę rowerową do Florianki
Rodzaj biletu
Cena
Karta jednodniowa teren RPN
6,00 zł
Karta ulgowa jednodniowa teren RPN
3,00 zł
Karta tygodniowa teren RPN
18,00 zł
Karta ulgowa tygodniowa teren RPN
9,00 zł
Karta miesięczna teren RPN
60,00 zł
Karta roczna teren RPN
250,00 zł
Komunikat
Karta Dużej Rodziny - dla osób uprawnionych wstęp na teren RPN bezpłatny
Komunikat
Karta w dniu zakupu upoważnia do nielimitowanej liczby wejść na:
1) ścieżkę na Bukową Górę
2) trasę rowerową do Florianki/Green Velo [Rybakówka – Florianka – Górecko Stare]

Karty wstępu do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN

Rodzaj biletu
Cena
Karta normalna OEM - wszystkie wystawy
16,00 zł
Karta ulgowa OEM - wszystkie wystawy
8,00 zł
Karta normalna OEM - tylko wystawy czasowe
6,00 zł
Karta ulgowa OEM - tylko wystawy czasowe
3,00 zł
Karta Dużej Rodziny
5,00 zł
(od osoby)

Karty wstępu do Izby Leśnej we Floriance

Rodzaj biletu
Cena
Karta normalna Izba Leśna
6,00 zł
Karta ulgowa Izba Leśna
3,00 zł
Karta Dużej Rodziny
5,00 zł
(od osoby)

Karty wstępu do nabycia w:

 1. Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Plażowa 3a, Zwierzyniec – od kwietnia do października
 2. Punkcie Informacji Turystycznej, ul. Plażowa 3 (budynek Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN), Zwierzyniec – od listopada do marca
 3. Punkcie Informacji Turystycznej we Floriance – od kwietnia do październikaSklepie internetowym RPN
 4. Sklepie internetowym RPN
 5. Za pomocą kodów QR umieszczonych na tablicach informacyjnych przed wejściem na ścieżkę
 6. Sezonowo: sklep spożywczy w Górecku Starym

Ulgowe opłaty za wstęp do Parku przysługują:

 1. Uczniom szkół i studentom
 2. Emerytom i rencistom
 3. Osobom niepełnosprawnym
 4. Żołnierzom służby czynnej

Ulgowe opłaty za udostępnianie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN, Izby Leśnej we Floriance przysługują:

 1. uczniom szkół i studentom
 2. emerytom i rencistom
 3. osobom niepełnosprawnym
 4. członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744) posiadającym ważną KDR

Nie pobiera się opłat za wstęp na teren RPN od:

 1. Dzieci w wieku do 7 lat
 2. Osób, które posiadają zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych na terenie RPN
 3. Uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w Parku Narodowym w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku
 4. Mieszkańców Gmin położonych w granicach Parku Narodowego i Gmin graniczących z Parkiem Narodowym w tym: Adamów, Józefów, Krasnobród, Szczebrzeszyn, Tereszpol, Zwierzyniec, Zamość
 5. Członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744) posiadających ważną KDR

Nie pobiera się opłat za wstęp do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego, Izby Leśnej we Floriance od:

 1. Dzieci do lat 4
 2. Grup zorganizowanych uczestniczących w zajęciach edukacyjnych w ramach Szkół patronackich

Informacje o opłatach, ulgach, zwolnieniach z opłat za wstęp i udostępnianie RPN reguluje Zarządzenie Dyrektora Parku

Ośrodek Hodowli Zachowawczej we Floriance
Ścieżka na Bukową Górę