Idź do

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich

Formacja powstała z inicjatywy członków lubelskiego Akademickiego Klubu Jeździeckiego. RKSOP od samego początku działała we współpracy z RPN, prowadząc patrole w ramach corocznych letnich akcji. Ich obecność i zaangażowanie stanowiły niezastąpiony element w dbaniu o stan środowiska naturalnego te terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Wyjątkowy moment dla RKSOP nadszedł w roku 1989, gdy przyjęła nazwę 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. To symboliczne wydarzenie stało się hołdem dla ostatniej szarży tej jednostki pod Krasnobrodem. Od tego czasu, organizacja kładzie nacisk na pielęgnowanie i promowanie tradycji narodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa Polskiej Kawalerii.

Jednak to, co wyróżnia Roztoczańską Konną Straż Ochrony Przyrody, to nie tylko związek z historią i tradycją, ale przede wszystkim unikalna struktura oparta na zasadach wolontariatu. W jej szeregach znajdują się strażnicy, których połączyła jedna wspólna pasja – miłość do koni i troska o ochronę przyrody. To właśnie to zgranie, zaangażowanie i oddanie stanowią siłę napędową ich letnich akcji w Roztoczańskim Parku Narodowym.

W trakcie trzymiesięcznych akcji letnich, RKSOP wraz z partnerami zebranymi wokół idei ochrony przyrody podejmuje intensywne działania prewencyjne. Ich patrole, zarówno piesze, jak i konne, obejmują różne rejony parku, skupiając się na monitorowaniu, informowaniu oraz podejmowaniu działań, które mają na celu zachowanie integralności ekosystemów oraz edukację odwiedzających park turystów.

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich stanowi niezwykłą społeczność dla których troska o środowisko naturalne i poszanowanie tradycji stanowią nadrzędny cel ich działania.

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody jest nie tylko strażą konną, ale także symbolem zaangażowania społecznego w ochronę dziedzictwa przyrodniczego. Ich działanie stanowią nieoceniony wkład w promowanie idei troski o środowisko, będąc wzorcem skutecznej i oddanej służby na rzecz ochrony przyrody.

Roztoczańska Konna Straż Ochrony Przyrody im. 25 Pułków Ułanów Wielkopolskich

AUTOR

Tekst: Zespół ds. udostępniania Parku
Zdjęcia: Paweł Marczakowski

Historia koników polskich

w Roztoczańskim Parku Narodowym

Koniki polskie pojawiły się w RPN 16 lipca 1982 roku. Wtedy to powstała hodowla rezerwatowa koników polskich, która przyjęła nazwę „Ostoja”. Do ogrodzonej enklawy lasu przy stawach „Echo” o pow. ok. 40 ha wpuszczona 4 klacze o imionach Husaria, Moda, Tuba i Hanula oraz ogiera o imieniu Mohacz, jako partnera dla tych klaczy.

Fot. Paweł Marczakowski
Więcej informacji
konik polski