Idź do

Ścieżka po wydmie do Stawów Echo

Ścieżka wiedzie od Ośrodka Edukacyjno - Muzealnego RPN do stawów "Echo" wzdłuż doliny strumienia Świerszcz dalej kładką antyerozyjną po koronie wydmy do ul. Plażowej. 

Ukazuje łęg jesionowo - olszowy z fragmentami olsu z jednej strony, z drugiej zaś bór sosnowy. Nawiązuje do istniejącej w przeszłości osi wodnej dawnej ,,willi renesansowej" Zamoyskich prowadzonej do Wielkiego Bagna, w obrębie którego w okresie międzywojennym utworzono stawy "Echo".

Czas przejścia: ok. 0,5 godziny
Długość trasy:  1,7 km

OBIEKTY PRZY ŚCIEŻCE:

• Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN
• Dolina strumienia Świerszcz
• Hodowla Rezerwatowa Konika Polskiego „Ostoja”
• Stawy Echo (pomost widokowy, plaża, latem kąpielisko)
• Pakiet edukacyjnych plansz na przebiegu 
Komunikat

Niedostępna dla psów
Niedostępna dla rowerów

Komunikat

Turystyka piesza
Narciarstwo biegowe

OPRACOWANIE

ZUP/RPN