Idź do

Ścieżka Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Ścieżkę oznaczono znakami czerwonymi tak, że nie budzi wątpliwości co do kierunku marszu. Ścieżka zapewnia bezpieczne dojście od ulicy Szkolnej do cmentarza oraz do Pomnika Powstańców Styczniowych do którego dojście od ulicy Biłgorajskiej jest niebezpieczne (ze względu na konieczność pokonania ruchliwej ulicy).

Czas przejścia: 15 minut
Długość trasy: 400 m

OBIEKTY PRZY ŚCIEŻCE:

• Cmentarz wojenny z mogiłami żołnierzy z okresów:
- Powstania Styczniowego, I Wojny Światowej
- Kampanii Wrześniowej 1939
• Pomnik Powstania Styczniowego

Komunikat

Turystyka piesza

OPRACOWANIE

Tekst: Tadeusz Grabowski
Zdjęcia: Grzegorz Szkutnik