Idź do

Łącznik do ścieżki na Bukową Górę

Ścieżka umożliwia przejście do węzła udostępnienia przy Rybakówce (dochodzi do trasy rowerowej do Florianki) po zejściu z Bukowej Góry. Jest bezpieczną alternatywą do wędrówki poza drogą publiczną relacji Sochy - Zwierzyniec.

Czas przejścia: ok. 30 minut
Długość trasy: 0,7 km
Komunikat

Niedostępna dla psów

Komunikat

Turystyka piesza

Turystyka rowerowa

Narciarstwo biegowe

OPRACOWANIE

ZUP/RPN