Idź do

ZASADY KORZYSTANIA Z IZBY LEŚNEJ WE FLORIANCE

Karty wstępu do Izby Leśnej we Floriance do nabycia wyłącznie stacjonarnie:
 • w PIT* we Floriance (maj-czerwiec, październik) - 10.00 - 17.00 (czynny w soboty i niedziele),
 • w PIT* we Floriance (lipiec-wrzesień) - 10.00 - 17.00 (czynny od wtorku do niedzieli),
 • w PIT przy Plażowej 3a w Zwierzyńcu (kwiecień - październik) - 9.00 - 16.00 (czynny codziennie z wyjątkiem poniedziałków).

* Punkt Informacji Turystycznej we Floriance znajduje się w budynku dawnego Spichlerza, należącego do kompleksu Izby Leśnej.
Kompleks Izby Leśnej dostępny dla zwiedzających w okresie:
 • maj-czerwiec, październik w godzinach 10.00 - 17.00 (w soboty i niedziele),
 • lipiec-wrzesień w godzinach 10.00 - 17.00 (od wtorku do niedzieli).
Tak, w innych terminach Izba jest udostępniana wyłącznie grupom zorganizowanym po wcześniejszym zgłoszeniu z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu zwiedzania. 
Zgłoszeń należy dokonać w Punkcie Informacji Turystycznej:
 • tel. 84 67 72 025; kom. 663 766 672,
 • e-mail: informacja@roztoczanskipn.pl
Zakup biletu uprawnia do zwiedzania ekspozycji stałych, tj.:

 • Izba Leśna 

„Leśniczówka w dawnej Ordynacji Zamojskiej - czas zatrzymany we wnętrzach i słowie” – budynek zrewitalizowanej drewnianej leśniczówki datowanej na około 1830 rok z ekspozycją stałą prezentującą odtworzone wnętrza domu leśniczego OZ z okresu 20-lecia międzywojennego w tym: kancelarię, dwie sypialnie, jadalnię, kuchnię z sienią i spiżarnią. Eskpozycja ukazuje warunki życia i pracy pracowników służby leśnej OZ oraz codziennego życia ich rodzin.

 • Spichlerz 
Obiekt zrekonstruowany na wzór charakterystycznych dla Roztocza drewnianych spichlerzy podcieniowych, poza funkcją Punktu Informacji Turystycznej pełni również rolę wystawienniczą, mieszczą się w nim dwie wystawy:

„Aleksandra Wachniewska – malarka Roztocza” - wystawa prezentuje postać Aleksandry Wachniewskiej, urodzonej w pobliskim folwarku wybitnej malarki roztoczańskich drzew i krajobrazu, regionalistki i orędowniczki ochrony przyrody, osoby która walnie przyczyniła się do utworzenia Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wystawa na bazie licznych fotokopii obrazów artystki prezentuje przekrój przez jej bogaty dorobek artystyczny, ukazując również jej bogatą działalność społeczną.

„Florianka – bastion niepodległości” – wystawa ukazująca Floriankę na tle działań wojennych mających miejsce na Zamojszczyźnie we wrześniu 1939 roku oraz dramatycznych wydarzeń czasu okupacji. Tematem wiodącym wystawy jest postać Stanisława Szklarza ps. ,,Zawisza” żołnierza 9 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej, mieszkańca Florianki, pracownika Ordynacji Zamojskiej, pierwszego powojennego leśniczego Leśnictwa Florianka. Wystawa ukazuje jego rolę w obsłudze zrzutowiska broni alianckiej „Hipopotam” działającego nieopodal Florianki wiosną 1944 roku oraz jego tragiczny los po wojnie - w 1947 roku został zamordowany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa.

 • Stodoła 
„Narzędzia i urządzenia rolno-leśne” - stała ekspozycja galeryjna ulokowana w drewnianej stodole krytej strzechą. Wystawa złożona z dwóch bloków tematycznych ściśle związanych z codziennym życiem i pracą mieszkańców osady i okolicznych miejscowości w okresie 20-lecia międzywojennego. Wyeksponowano tu m.in. narzędzia używane w dawnych zawodach rzemieślniczych związanych z obróbką drewna takich jak: cieśla, kołodziej, bednarz, jak również w pracach leśnych w tym w hodowli lasu - pozyskiwaniu drewna i innych płodów leśnych oraz używanych w dawnym rolnictwie na tych terenach.

 • Zielona Sala 
Budynek dawnej stajni - zrewitalizowany i przystosowany do celów wystawienniczych i edukacyjnych.  W części zamkniętej budynku znajduje się mała sala prelekcyjno – galeryjna, organizowane są tu wystawy czasowe, kameralne zajęcia edukacyjne, prelekcje. W części otwartej obiektu znajduje się ogólnodostępne miejsce odpoczynku i regeneracji dla zwiedzających. Na ścianach dodatkowo prezentowana jest kolekcja tablic urzędowych z różnych okresów funkcjonowania Parku oraz wcześniejszych form ochrony i administracji okolicznych terenów.
Bilet normalny - 6,00 zł
Bilet ulgowy - 3,00 zł
Bilet z Kartą Dużej Rodziny - 5,00 zł (od osoby)
ULGOWE OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE Izby Leśnej we Floriance przysługują:

 • uczniom szkół i studentom
 • emerytom i rencistom
 • osobom niepełnosprawnym
 • członkom rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2021 r. poz. 1744) posiadającym ważną KDR
NIE POBIERA SIĘ OPŁAT ZA WSTĘP DO Izby Leśnej od:

 • dzieci do lat 4,
 • grup zorganizowanych uczestniczących w zajęciach edukacyjnych w ramach Szkół patronackich.
Kompleks budynków Izby Leśnej został przystosowany do zwiedzania samodzielnego, indywidualnego lub w grupach liczących do 20 osób. Ekspozycje stałe są wyposażone w system lektorów w języku polskim i angielskim.
Tak:
 1. Do kompleksu budynków mają wstęp osoby korzystające z pomocy psa asystującego.
 2. Kompleks budynków wyposażony jest w platformy podjazdowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 3. Przy budynkach znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 4. W budynku Spichlerza znajdują się pętle indukcyjne dla osób niesłyszących i niedosłyszących.
Do Florianki można dotrzeć pieszo bądź rowerem:
- ze Zwierzyńca (ok. 7 km)
- z Górecka Starego (wejście przy parkingu) (ok. 3 km)

W Zwierzyńcu istnieje możliwość wynajęcia pojazdu elektrycznego typu MELEX.
Więcej informacji w zakładce transport/przewozy.

Uwaga!
Za wstęp na trasę do Florianki pobierana jest opłata
Trasa do Florianki nie jest dostępna dla psów
Trasa do Florianki nie jest przeznaczona dla samochodów

TRASA DO FLORIANKI

Zwierzyniec - Florianka - Górecko Stare
11 km

Obiekty przy trasie:

 • Zwierzyniec (miejscowość)
 • Siedziba Dyrekcji RPN (pałac Plenipotenta)
 • Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN
 • Punkt informacji Turystycznej RPN 
 • Stawy Echo (pomost widokowy, plaża, latem kąpielisko, parking)
 • Wieża widokowa osada Rybakówka
 • Hodowla Rezerwatowa Konika Polskiego „Ostoja”
 • Pomost widokowy Czarny Staw 
 • Malowany Most 
 • Florianka (osada leśna)
 • Izba Leśna we Floriance (zagroda etnograficzna)
 • Ścieżka krajobrazowa we Floriance
 • Ścieżka dendrologiczna we Floriance
 • Ośrodek Hodowli Zachowawczej Konika Polskiego (OHZ) we Floriance
 • Parking w Górecku Starym
Więcej informacji o Floriance

NIE ZNALAZŁAŚ/ZNALAZŁEŚ ODPOWIEDZI NA SWOJE PYTANIE?

Skontaktuj się z nami!

TEL. 84 67 72 025, KOM. 663 766 672

Punkt Informacji Turystycznej czynny:
kwiecień - październik 8.30 - 16.30 (codziennie z wyjątkiem poniedziałków)
listopad - marzec 8.30 - 15.00 (od poniedziałku do piątku)

Zapoznaj się z Regulaminem udostępniania Parku

Karty wstępu do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego
Karty wstępu na teren Parku