Idź do

Szlak Partyzancki

Szlak Nadmorski – Wikipedia, wolna encyklopedia

Trasa: Szperówka - Krynice, długości 53 km.
Szlak od północy wchodzi do Szczebrzeszyna. 

Dalej wiedzie na południe przez Brody Duże, "Białą Drogą" do leśniczówki Krzywe w RPN (dawniej Dębowiec).Przy tej drodze znajduje się użytek ekologiczny "Brodzka Góra", w którym ochroną objęto zbiorowiska roślinności kserotermicznej. Towarzyszy jej sosna, tarnina, dzika róża, jabłoń, brzoza, dereń, osika i dąb. Jest tu stanowisko wielu roślin chronionych: obuwika pospolitego, pierwiosnka lekarskiego, orlika pospolitego, zawilca wielkokwiatowego. Szlak wiedzie dalej dawnym traktem "Szczebrzeską Drogą" przez lasy własności prywatnej do granic Parku. Dociera do osady leśnej "Krzywe", w czasie lata bazy RK SOP. Dalej, szlak prowadzi do Kosobud przez "Jarugi" - obszar objęty ochroną ścisłą. Szlak dochodzi do wsi przy przystanku PKS, gdzie znajdują się kancelarie obwodów ochronnych RPN. Tu można uzyskać informację i niezbędną pomoc. Można kontynuować wędrówkę dalej szlakiem lub wrócić do Zwierzyńca drogą przez Obrocz (około 9 km). Szlak wiedzie przez wieś, następnie prowadzi pod górę na punkt widokowy. Lasem dochodzi do osady Wojda i dalej przez Górę Borsuki, dochodzi do Bliżowa. Stąd można kontynuować wędrówkę do Krasnobrodu lub wrócić do Zwierzyńca przez Bondyrz, Guciów, Obrocz (ok. 18 km).

Obiekty przy szlaku:

• Gajówka Krzywe
• Punkt widokowy
• Pomnik bitwy "Pod Wojdą"