Idź do

Ścieżka do Stawów Echo

Ścieżka ma początek w zabytkowej części Zwierzyńca, rozpoczyna się przy browarze z 1806 r. Na trasie znajduje się dawny Pałac Plenipotenta, obecnie siedziba Dyrekcji RPN oraz Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN. 

Ścieżka prowadzi przez bór sosnowy do stawów "Echo", gdzie znajduje się system pomostów widokowych połączonych drewnianymi kładkami antyerozyjnymi przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Z pomostów widokowych rozpościera się panorama na stawy "Echo"- przy sprzyjających warunkach można tu obserwować koniki polskie w warunkach hodowli rezerwatowej. 

Czas przejścia: ok. 0,5 godziny
Długość trasy: 1,8 km

OBIEKTY PRZY ŚCIEŻCE:

• Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN
• Punkt Informacji Turystycznej RPN
• Stawy Echo (pomost widokowy, plaża, latem kąpielisko)
• Parking i toaleta przy Stawach Echo
Komunikat

Niedostępna dla psów

Komunikat

Turystyka piesza
Turystyka rowerowa
Narciarstwo biegowe

OPRACOWANIE

ZUP/RPN
Zdjęcia: Aneta Dybowska, Paweł Marczakowski