Idź do

Roztoczański Park Narodowy

ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec

sekretariat@roztoczanskipn.pl

Adres skrzynki e-PUAP /RPN/SkrytkaESP

(+48) 84 68 72 066

Dyrekcja RPN czynna:
poniedziałek - piątek
7.15 - 15.15

Działy Roztoczańskiego Parku Narodowego

Dyrektor RPN 7.15 - 15.15
tel. 84 687 20 66 wew. 331
Z-ca dyrektora Parku ds. SFiM 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 335
tgrabowski@roztoczanskipn.pl
Z-ca dyrektora Parku ds. OP 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 334
wdrozdziel@roztoczanskipn.pl
Główna Księgowa 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 342
ksiegowosc@roztoczanskipn.pl
Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 372
kadry@roztoczanskipn.pl
Zespół Finansowo-Księgowy 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 328
ksiegowosc@roztoczanskipn.pl
Dział Ochrony Przyrody 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 346
zop@roztoczanskipn.pl
Dział Administracyjno-Organizacyjny 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 344
administracja@roztoczanskipn.pl
Straż Parku
tel. 84 687 30 56
sp@roztoczanskipn.pl
Ośrodek Edukacyjno-Muzealny 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 359
oemrpn@roztoczanskipn.pl
Biblioteka 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 362
biblioteka@roztoczanskipn.pl
Zespół ds. Udostępniania Parku 7.15 - 15.15
84 687 20 66 wew. 320
Punkt Informacji Turystycznej RPN 7.15 - 15.15
Roztoczańskie Centrum Monitoringu i Nauki 7.15 - 15.15
tel. 84 687 30 56
monitoring@roztoczanskipn.pl
Ośrodek Hodowli Zachowawczej 7.15 - 15.15
tel. 84 539 14 11
ohz@roztoczanskipn.pl
Izba Leśna we Floriance Czynna w okresach: V-VI, X - sobota-niedziela, VII-VIII - wtorek-niedziela
Godziny otwarcia: 10.00-17.00
tel. 84 539 14 10
Koordynator ds. dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami 7.15 - 15.15
tel.: 84 687 20 66 wew. 322
mkapron@roztoczanskipn.pl

Obwody Ochronne RPN

Obwód Ochronny Bukowa Góra
ul.Plażowa 4
22 - 470  Zwierzyniec
tel. (+48) 84 687 20 66  wew. 327
bukowagora@roztoczanskipn.pl 

Obwód Ochronny Obrocz
Biały Słup 16
22 - 470  Zwierzyniec 
tel. (+48) 84 687 30 56 wew. 412
obrocz@roztoczanskipn.pl
Obwód Ochronny Kruglik
Biały Słup 22
22 - 470  Zwierzyniec 
tel. (+48) 504 758 892
kruglik@roztoczanskipn.pl 

Obwód Ochronny Słupy
Kosobudy 121
22 - 470  Zwierzyniec 
tel. (+48) 84 687 20 15
slupy@roztoczanskipn.pl
Obwód Ochronny Jarugi
Kosobudy 100a
22 - 470  Zwierzyniec 
tel. (+48) 84 687 21 66
jarugi@roztoczanskipn.pl 

Obwód Ochronny Horodzisko
Kosobudy 100a
22 - 470  Zwierzyniec 
tel. (+48) 84 687 21 66
horodzisko@roztoczanskipn.pl

Formularz kontaktowy

Temat
Treść sprawy
Imię
Nazwisko
e-mail
Numer telefonu

Dodatkowe informacje

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Roztoczańskiego Parku Narodowego, udostępniana jest przez Park na pisemny wniosek skierowany na adres: ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.


Jednocześnie informujemy, że skontaktowanie się z nami na dane kontaktowe podane na naszej stronie jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią ww. dokumentu i akceptacją jego postanowień.