Idź do

Działalność edukacyjna Roztoczańskiego Parku Narodowego

Nowy wymiar edukacji, Roztoczański Park Narodowy oferuje od 1994 r. od momentu oddania Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego RPN w Zwierzyńcu. Rokrocznie przedstawia on bogatą ofertę edukacyjną, kierowaną do różnych grup odbiorców. Jesteśmy też otwarci na współpracę z innymi placówkami oświatowymi w regionie. Może ona przybierać różnorodne formy zależnie od inicjatyw szkół i naszych możliwości. Organizujemy prelekcje, prezentacje multimedialne, konkursy, akcje sprzątania przez uczniów terenu RPN i inne.
Wspomagamy nauczycieli w kształtowaniu kultury przyrodniczej dzieci i młodzieży. Stwarzamy możliwości do realizacji szkolnych programów w parku narodowym oraz sami inicjujemy i prowadzimy takie zajęcia. Staramy się by dzieci zrozumiały ekologiczny model funkcjonowania przyrody oraz by poznawały gatunki rodzimej flory i fauny w kontekście ich wymagań środowiskowych i konieczności ochrony. Zwracamy uwagę na zależności pomiędzy światem przyrody i działalnością człowieka.

Zajęcia edukacyjne w RPN

Propozycje zajęć dla przedszkoli i szkół podstawowych:

W Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym RPN gromadzimy konspekty i scenariusze zajęć. Posiadamy też bogatą kolekcję materiałów dydaktycznych przygotowanych przez inne parki narodowe i instytucje zajmujące się edukacja ekologiczną.
Istnieje możliwość obejrzenia filmów przyrodniczych (VHS, DVD) w OEM. Może być on wykorzystany podczas zajęć w pracowni przyrodniczej lub podczas oczekiwania na zajęcia w sali prelekcyjnej. Temat filmu można wybrać wcześniej wg listy.

Zajęcia terenowe na ścieżce poznawczej:

 1. Ścieżka na Bukową Górę.
 2. Ścieżka na Piaseczną Górę.
 3. Ścieżka po wydmie do stawów "Echo".
 4. Ścieżka do stawów "Echo".
 5. Ścieżka aleją Aleksandry Wachniewskiej.


Możliwość zajęć w terenie z wymaganym szkolnym środkiem transportu lub wynajęciem bryczki  (za opłatą):

 1. Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wzgórza Polak.
 2. Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wojdy.
 3. Ścieżka dendrologiczna i krajobrazowa we Floriance.

Prelekcja w szkole
Istnieje możliwość prowadzenia zajęć w szkole. Organizujemy prelekcje i prezentacje multimedialne w szkołach o tematyce przyrodniczej (po wcześniejszym zgłoszeniu w harmonogramie).


Program pt. „Roztoczański Park Narodowy i My”, ma za zadanie wspomóc kształtowanie pokolenia młodych mieszkańców tej ziemi świadomych ogromnej wartości przyrodniczej i kulturowej regionu w którym żyją i przekonanych o potrzebie zachowania tego bogactwa.
Program obejmuje zwiedzanie przez uczniów wystaw w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego, zajęcia edukacyjne na terenie Parku i w sali przyrodniczej, konkursy, imprezy ekologiczne, przeglądy prac plastycznych, hapennningi i inne. Ważnym forum naszych kontaktów są warsztaty i szkolenia dla nauczycieli organizowane przez RPN, w których uczestniczą przedstawiciele z zaprzyjaźnionych Szkół pogłębiając swoją wiedzę przyrodniczą i dzieląc się doświadczeniami. Każda z placówek oświatowych otrzymała Abonamentową Kartę Wstępu do RPN upoważniającą ją do bezpłatnego wstępu do Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego, Izby Leśnej oraz na ścieżkę poznawczą na Bukową Górę i trasę rowerową do Florianki. Dzieci z tych szkół mają zapewnioną opiekę merytoryczną pracownika edukacyjnego RPN podczas każdej wizyty na terenie RPN.

Zajęcia edukacyjne w RPN

Komunikat
Zajęcia można zarezerwować:
 • poprzez formularz e-rezerwacji,
 • telefonicznie lub e-mailem, 
 • osobiście w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN, ul. Plażowa 3, 22 - 470 Zwierzyniec,
 • pocztą na adres Ośrodek Edukacyjno – Muzealny  RPN, ul. Plażowa 3, 22 - 470 Zwierzyniec.

edukacja@roztoczanskipn.pl

Osoba do kontaktu - Aneta Dybowska

edukacja_mp@roztoczanskipn.pl

Osoba do kontaktu - Małgorzata Pasieka