Idź do

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny RPN

Głównym celem działalności parku narodowego jest ochrona istniejących zasobów przyrodniczych i kulturowych. Pomagać ma w tym m.in. udostępnianie terenu Parku dla turystyki oraz prowadzona działalność edukacyjna. Temu celowi służy wybudowany w 1994 roku Ośrodek Edukacyjno-Muzealny (OEM) Roztoczańskiego Parku Narodowego usytuowany na pograniczu Parku i zabytkowej części Zwierzyńca. Przy Ośrodku biorą początek ścieżki poznawcze i trasa rowerowa, przechodzą tędy szlaki turystyczne. Wszystkim zwiedzającym proponujemy rozpoczęcie zwiedzania Parku od odwiedzenia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego. Stanowi on swego rodzaju "bramę" do Parku.

Od początku swego istnienia Ośrodek Edukacyjno-Muzealny stał się wiodącym ośrodkiem edukacji ekologicznej w tej części Polski. Poprzez prowadzenie różnych form edukacji oraz organizowanie licznych wystaw przybliżane są społeczeństwu zagadnienia związane z funkcjonowaniem przyrody i zasadami jej ochrony oraz racjonalnym korzystaniem z otaczającego nas środowiska.

Główną atrakcją, swoistym magnesem przyciągającym zarówno turystów indywidualnych, grupy rodzinne, szkolne i pozostałe zorganizowane jest zrealizowana w 2009 r. wystawa stała „W krainie jodły, buka i tarpana”, tworząca niepowtarzalny spektakl w oparciu o zrealizowane sceny, dźwięk i grę świateł  oraz system oparty o audio przewodniki z wgranymi różnymi ścieżkami tematycznymi i językowymi. W OEM oprócz wystawy stałej funkcjonuje tematyczna wystawa czasowa o zmienności w cyklu kilkuletnim oraz wystawy czasowe (głównie fotograficzne i plastyczne) prezentowane w miesięcznych cyklach na małej sali audiowizualnej i w holu na parterze obiektu.
Ponadto realizowane są tutaj zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, współpraca ze szkołami, różnego rodzaju konkursy, przeglądy, warsztaty oraz programy edukacyjne, a także organizowane są plenerowe imprezy edukacyjne jak np. Dzień otwarty RPN.

W Ośrodku funkcjonuje również biblioteka z czytelnią, w której zgromadzono blisko 15,0 tys. pozycji dotyczących szeroko rozumianej ochrony przyrody i regionu. Biblioteka dysponuje ponad 20 tytułami czasopism. Korzystanie z biblioteki odbywa się na miejscu lub poprzez wypożyczenia na zewnątrz.

Godziny otwarcia:
• w okresie 1 IV - 31 X w godzinach 9.00 - 17.00 - ostatnie wejście na wstawę stałą o godzinie 16.00 (czynny z wyjątkiem poniedziałków)
• w okresie 1 XI - 31 III w godzinach 9.00 - 15.00 - ostatnie wejście na wystawę stałą o godzinie 14.00 (czynny od poniedziałku do piątku)

Informacje kontaktowe

tel. 84 687 20 66, 84 687 22 86

Muzeum czynne:
• w okresie 1 IV - 31 X w godzinach 9.00 - 17.00 - ostatnie wejście na wstawę stałą o godzinie 16.00 (czynny z wyjątkiem poniedziałków)
• w okresie 1 XI - 31 III w godzinach 9.00 - 15.00 - ostatnie wejście na wystawę stałą o godzinie 14.00 (czynny od poniedziałku do piątku)

AUTORZY

Tekst: OEM/RPN
Zdjęcia: Paweł Marczakowski