Idź do

Arkusz ewidencji zajęć dydaktycznych* w Roztoczańskim Parku Narodowym

Nazwa instytucji
Imię i nazwisko opiekuna grupy
Numer do kontaktu
Typ zajęć
Liczebność grupy
Charakterystyka zajęć (tematyka lub tytuł pakietu)
Miejsce prowadzenia zajęć (nazwa ścieżki poznawczej lub obszar udostępniany Parku)
Czas trwania zajęć (równoznaczny z terminem ważności zezwolenia)
Prowadzący zajęcia (opcja wyboru)

DODATKOWE INFORMACJE:

*Zajęcia dydaktyczne zgodnie z rozumieniem art. 12 ust. 7 pkt 3 Ustawy o ochronie przyrody