Idź do

ZBIORY BIBLIOTECZNE

Zbiory biblioteki Roztoczańskiego Parku Narodowego liczą 15 514 egzemplarzy (stan na koniec 2023 roku). Składają się na nie:

  • piśmiennictwo dotyczące Roztoczańskiego Parku Narodowego i Roztocza: monografie, artykuły naukowe, przewodniki, foldery, informatory, ekspertyzy, materiały konferencyjne, wycinki prasowe, prace dyplomowe,
  • publikacje z zakresu: nauk przyrodniczych ( m.in. botanika, zoologia, geografia, geomorfologia, gleboznawstwo, paleontologia, ekologia, nauka o środowisku, ochrona przyrody), nauk leśnych, turystyki, edukacji ekologicznej, dotyczące obszarów chronionych, w tym polskich parków narodowych, monitoringu przyrody, poświęcone historii regionu zamojskiego,
  • czasopisma - wśród niespełna 22. tytułów czasopism będących w prenumeracie są m.in. specjalistyczne czasopisma naukowe, branżowe z zakresu leśnictwa, czasopisma o charakterze popularnym poświęcone tematyce przyrodniczej i ochroniarsko – przyrodniczej,
  • zbiory specjalne - materiały audiowizualne, elektroniczne (filmy, prezentacje multimedialne, głosy zwierząt, gry dydaktyczne, pomoce do nauczania przedmiotów przyrodniczych), materiały kartograficzne, planszowe gry dydaktyczne itp.

Biblioteka znajduje się w budynku Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego RPN przy ulicy Plażowej 3 w Zwierzyńcu. 

Zbiory biblioteczne są udostępniane poprzez wypożyczenie na zewnątrz oraz na miejscu w czytelni od wtorku do piątku w godz. 10.00 - 14.30

Od uczniów szkół podstawowych jest wymagana pisemna zgoda rodziców na korzystanie z biblioteki.

Pisemna zgoda rodziców na korzystanie z biblioteki

Cennik

Usługa
10, 00 zł
Opłata wstępna za korzystanie z biblioteki RPN
10,00 zł
w tym VAT
Komunikat
Opłata nie obowiązuje pracowników RPN oraz uczniów szkół podstawowych.

tel. 84 687 20 66 wew. 362

Biblioteka czynna:
wtorek - piątek
godz. 10.00 - 14.30