Idź do
Lp. Umowa Nr Wyszczególnienie - tytuł zadania Kwota dofinansowania w tys. zł. Etap realizacji umowy
1. 84/91/W48/OP-iw/D „Budowa obiektu muzealno - dydaktycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego  - I etap. 190,00 umowa rozliczona
2. 205/92/W-50/OP-PO/D „Wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy i uzupełnienie łączności w celu ochrony przeciwpożarowej” 38,00 umowa rozliczona
3. 150/92/W/50/OP-BA-/D „Budowa obiektu muzealno - dydaktycznego Roztoczańskiego Parku Narodowego  700,00 umowa rozliczona
4. 36/92/W-50/OP-IN/D „Opracowanie planu urządzania gospodarstwa rezerwatowego  - zakończenie” 68,20 umowa rozliczona
5. 300/92/W-50/EE-PD-/D Wydawnictwa popularyzujące przyrodę Parku oraz wyposażenie sali prelekcyjnej.” 21,10 umowa rozliczona
6. 190/93/W-50/OP-WK-/D „Zagospodarowanie ścieżki dydaktycznej w rezerwacie Bukowa Góra” 15,00 umowa rozliczona
7. 307/93/W-50/OP-PO-/D „Dokończenie renowacji stawów Echo.” 20,00 umowa rozliczona
8. 473/93/W-50/EE-WD-/D „20 lat istnienia Roztoczańskiego Parku Narodowego - druk wydawnictw popularyzujących i jubileuszowych.” 25,00 umowa rozliczona
9. 490/93/W-50/OP-WO-/D „Opracowanie i wydrukowanie map zbiorowisk roślinności potencjalnej w ramach opracowywanego planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.” 26,00 umowa rozliczona
10. 500/94/W-50/OP-WK--/D „Realizacja zadań pielęgnacyjno - ochronnych w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego.” 136,70 umowa rozliczona
11. 785/94/W-50/OP-WK-/D „Ochrona przeciwpożarowa Roztoczańskiego Parku Narodowego.” 59,40 umowa rozliczona
12. 851/94/W-50/OP-BA-/D „Doposażenie Ośrodka Edukacyjnego - Muzeum Przyrodniczego  RPN.” 200,00 umowa rozliczona
13. 234/95/W-50/OP-BA-/D Doposażenie Ośrodka Edukacyjnego - Muzeum Przyrodniczego  RPN - II etap.” 21,00 umowa rozliczona
14. 89/95/W-50/OP-WK-/D „Prace pielęgnacyjno - ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego.” (wykorzystano środki NFOŚiGW w kwocie 176 409 zł) 222,10 umowa rozliczona
15. 188/93/W-50/OP-RE-D/ „Utworzenie ośrodka stajennej hodowli konika polskiego w RPN” 150,00 umowa rozliczona
16. 716/95/W-50/OP-UR-/D „Zakup i instalacja sanitariatów przy ścieżce do stawów Echo.” (wykorzystano środki NFOŚiGW w kwocie 24 010 zł) 27,50 umowa rozliczona
17. 502/96W-50/OP-WK-LZ/D „Budowa oczyszczalni ścieków dla dwuleśniczówki w Kosobudach 34,10 umowa rozliczona
18. 500/96/W-50/OP-WK-/D „Prace pielęgnacyjno - ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w latach 1996-1997.” 295,20 umowa rozliczona
19. 5/97/W-50/OP-IN--/D „Opracowanie projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego.” 405,00 umowa rozliczona
20. 173/99/Wn-50/OP-RE-/D „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” 141,90 umowa rozliczona
21. 158/2000/Wn-50/OP-Wk-/D „Budowa sieci radiotelefonicznej w Roztoczańskim Parku Narodowym” 59,00 umowa rozliczona
22. 114/99/Wn-50/OP-Wk-/D Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach leśnych i nieleśnych RPN 866,70 umowa rozliczona
23. 86/2000/Wn-50/EE/D Rozwój bazy służącej realizacji programów edukacyjnych w RPN 80,50 umowa rozliczona
24. 61.3/2001/Wn-50/OP-WK/D Dosprzętowienie Leśnego Gospodarstwa Pomocniczego przy Roztoczańskim Parku Narodowym 216,20  umowa rozliczona
25. 630/2001/Wn-50/OP-PO-LZ/D Zakup samochodów osobowo – terenowych do ochrony przeciwpożarowej Roztoczańskiego Parku Narodowego 149,00 umowa rozliczona
26. 120/2001/Wn-50/OP-Wk-/D Ochrona ekosystemów leśnych i nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2001 roku 169,60 umowa rozliczona
27. 81/2001/Wn-50/OP-RE--/D „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” 344,20 umowa rozliczona
28. 311/2002/Wn-50/OP-WK/D Ochrona ekosystemów leśnych i  nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2002 roku 197,90 umowa rozliczona
29 116/2003/Wn-50/OP-RE-/D „Hodowla zachowawcza konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym” 122,20 umowa rozliczona
30. 54/2003/Wn-50/OP-WK/D + aneks nr 1/124 Ochrona ekosystemów leśnych i  nieleśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2003 roku 260,90 umowa rozliczona
31. 549/2003/Wn – 50/ OP-RE/D Ochrona przed antropopresją siedlisk gatunków chronionych na stawach Echo w RPN 153,00 umowa rozliczona
32. 627/2003/Wn – 50/
EE – BS/D
„Materiały edukacyjno-informacyjne Roztoczańskiego Parku Narodowego” 104,00 umowa rozliczona
33. 193/2004/Wa-50/EE-BS/D „Rozwój bazy edukacyjnej w RPN – zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych” 273,70 umowa rozliczona
34. 76/2004/Wn-50/OP-WK-/D Czynna ochrona przyrody w RPN”    99,20 umowa rozliczona
35. 190/2005/Wn50/OP-RE-/D „Kontynuacja programu hodowli zachowawczej konika polskiego w RPN” 500,80 umowa rozliczona
36. 195/2005/Wn50/
Op-Wk-./D
„Kompleksowy program gospodarki wodno – ściekowej w RPN|” 438,30 umowa rozliczona
37. 176/2005/Wn50/Op-Wk-/D „Czynna ochrona przyrody w RPN w 2005 roku” 406,80 umowa rozliczona
38. 489/2005/Wn – 50/
EE– S/D
„Wdrożenie programów edukacyjno – turystycznych w Izbie Leśnej we Floriance 145,70 umowa rozliczona
39. 575/2005/Wn50/OP-WK-/D “Kompleksowy program likwidacji wyrobów zawierających azbest w Roztoczańskim Parku Narodowym” 1149,00 umowa rozliczona
40.  371/2006/Wn – 50/
EE – BS/D
„Rozwój terenowej bazy edukacyjno- turystycznej wraz z infrastrukturą w Roztoczańskim Parku Narodowym” 449,90 umowa rozliczona
41. 58/2006/Wn-50/OP-WK-/D „Czynna ochrona przyrody w RPN w 2006 r.” 250,00 umowa rozliczona
42. 460/2006/Wn 50/
OP-PO-LZ/D
„Zakup samochodu do celów przeciwpożarowych w Roztoczańskim Parku Narodowym” 145,00 umowa zrealizowana
43. 110/2007/Wn -50/OP-WK--D „Czynna Ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2007 roku” 168,20 umowa rozliczona
44. 336/2007/Wn 50/
OP-PO-LZ/D
„Modernizacja wieży przeciwpożarowej w Roztoczańskim Parku Narodowym” 65,30 umowa rozliczona
45. 143/2008/Wn-50/OP-RE/D „Czynna ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2008 roku” 133,47 umowa rozliczona
46. 175/2008/Wn-50/OP-RE/D „ Kontynuacja zachowawczej hodowli konika polskiego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2008 – 2010” 322,38 umowa rozliczona
47. 223/2008/Wn-50/OP-IN/D Opracowanie projektu Planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego” 779,90 umowa rozliczona
48. 398/2008/Wn-50/EE-BS/D
z 09.12.2008 r.
Udostępnienie walorów przyrodniczo-kulturowych Roztoczańskiego Parku Narodowego 620,20 umowa rozliczona
49.   134/2009/Wn-50/EE-BS/D "Rozwój i modernizacja bazy edukacyjnej Rozroczańskiego Parku Narodowego" 1521,50 umowa rozliczona
50. 81/2009/Wn-50/OP-WK/D
z 24.03.2009 r.
Termomodernizacja dwuleśniczówek Kosobudy 100B i 100C 410,00 umowa rozliczona
51. 208/2009/Wn-03/OP-WN/D z dnia 10.06.2009 r. Wyposażenie bazy dla monitorowania stanu przyrody Roztoczańskiego Parku Narodowego i nadzorowanych obszarów sieci Natura 2000 328,20 umowa rozliczona
52.  348/2009/Wn-04/OP-WK/D „Czynna ochrona przyrody w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2009 roku” 194,58 umowa rozliczona
53.   349/2009/Wn-03/OP-WK/D "Ochrona populacji traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2009 - 2011" 140,39 umowa rozliczona
54. 83/2010/Wn-03/OP-WK-KU/D
z 25.02.2010 r.
Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne "Zwierzyniec-Biały Słup" 5700,00 umowa rozliczona
55.  278/2010/Wn-50/OP-WK/D „Czynna ochrona ekosystemów leśnych w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2010r.” 235,07 umowa rozliczona
56.  276/2010/Wn-50/OP-WK/D „Czynna ochrona nieleśnych ekosystemów lądowych, gleb, ekosystemów wodnych i fauny wraz z ochroną przeciwpożarową w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2010r.” 108,52 umowa rozliczona
57.   277/2010/Wn-50/OP-WK/D  "Hodowla zachowawcza polskiej owcy  nizinnej odmiany urhuskiej w RPN w 2010r." 124,50 umowa rozliczona
58. 407/2010/Wn-50/EE-BS/D
z 20.08.2010 r.
Rozwój i modernizacja bazy edukacyjnej RPN - etap II 502,70 umowa rozliczona
59. 534/2010/Wn-03/MN-AP/D
z 11.10.2010 r.
Zakup wyposażenia dla Stacji Badawczej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w RPN 1719,00 umowa rozliczona
60.   118/2011/Wn-50/OP-WK/D   „Realizacja zadań ochronnych  Roztoczańskiego Parku Narodowego w  2011” 457,48 umowa rozliczona
61.  119/2011/Wn-50/OP-RE/D "Kontynuacja programu hodowli zachowa- wczej konika polskiego i polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2011-2012". 444,95 umowa rozliczona
62. 431/2011/Wn-03/OP-WK/D "Realizacja zadań ochronnych Roztoczańskiego Parku Narodowego  w 2012 r." 396,06 umowa rozliczona
63. 215/2011/Wn-50/EE-BS/2011 Roztoczańskie Centrum Naukowo-Edukacyjne - doposażenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej RPN" 1571,30 umowa rozliczona
64. 308/2011/Wn-03/OP-WK-KU/D Termomodernizacja z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w ośmiu leśniczówkach RPN 2506,00 umowa rozliczona
65. 63/2013/Wn-03/OP-RE/D Kontynuacja hodowli konika polskiego, polskiej owcy nizinnej odmiany uhruskiej i bydła polskiego czerwonego w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2013-2014. 643,4 umowa rozliczona
66. 671/2012/Wn-50/OP-WK-EF/D Utrwalanie infrastruktury terenowej Południowej osi przyrodniczo-edukacyjnej w RPN 229,70 umowa rozliczona
67. 672/2012/Wn-50/OP-WK-EF/D Bieżąca konserwacja i remonty urządzeń hydrotechnicznych w kompleksie stawów Echo w Roztoczańskim Parku Narodowym 63,41  umowa      rozliczona
68. 145/2013/Wn-03/OP-WK-KU/D Termomodernizacja z zastosowaniem OZE zabytkowej siedziby RPN - Pałacu Plenipotenta 651,20 umowa rozliczona
69. 577/2013/Wn03/OP-WK/D Czynna ochrona siedlisk i gatunków wraz z ochroną przeciwpożarową w RPN 470,50 umowa rozliczona
70. 599/2013/Wn-50/OP-IN/D Budowa Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) dla ochrony róźnorodności biologicznej, usprawnienia zarządzania zasobami przyrody oraz wsparcia monitoringu zasobów przyrodniczych RPN i obszaru Natrura 2000 (PLH-060017 - Roztocze Środkowe, PLB- 06012 - Roztocze). 962,38 umowa rozliczona
71. 1000/2013/Wn-03/OP-Wk-KU/D
z dn. 31.12.2013 r.
OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach Roztoczańskiego PN 1023,82 umowa rozliczona
72. 1001/2013/Wn-03/OP-Wk-PN/D
z dn. 31.12.2013 r.
OZE wraz z termomodernizacją i uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w trzynastu obiektach Roztoczańskiego PN 226,20 umowa rozliczona
73. 196/20/Wn03/OP-WK/D
z dn. 15.04.2014 r.
Zmniejszenie antropopresji na obszary ochrony ścisłej poprzez modyfikację udostępnienia RPN 291,40 umowa rozliczona
74. 60/2015/Wn-03/OP-WK-PW/D
z dn.18.03.2015 r.
Wykup nieruchomości w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa 35,7 umowa rozliczona
75. 122/2015/Wn03/OP-wk/D
z dn. 28.04.2015 r.
Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działki 358, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego 44,7 umowa rozliczona
76. 286/2015/Wn-03/OP-WK/D
z dn. 20.07.2015 r.
Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działek 341, 342, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego 39,7 umowa rozliczona
77. 42/2016/Wn03/OP-wk/D
z dn. 25.04.2016 r.
Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działek 425, 426, obręb Guciów na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego 37,8

umowa rozliczona

78. 221/2016
/Wn03/OP-wk /D
z dn. 02.12.2016 r.
Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa działki 360, obręb Guciów, na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego


40,8

umowa rozliczona
79. 1367/2020/Wn50/EE-bs/D z dn. 18.06.2020 r. „Rewitalizacja i adaptacja na potrzeby edukacji ekologicznej i turystyki zabytkowego założenia folwarczno-ogrodowego we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym" 961,2
umowa rozliczona
80. 2789/2021/Wn03/OP-wk/D

Wykup w ramach pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej o numerach działek 379, 380, 381, 409, 410, obręb ewidencyjny Guciów, położonej na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego

204,00

 

umowa rozliczona
Lp. Umowa NR z dnia Wyszczególnienie - tytuł zadania Kwota dofinansowania wg umowy w tyś. zł
 
1. 1994 rok Modernizacja leśniczówki Florianka 85
2. 1995 rok   300
3. 78/2000/D/OA  
z dn. 25.05.2000 r.
 Kompleksowa modernizacja kotłowni: wymiana kotłów węglowych na opalane drewnem w leśniczówkach RPN 60
4. Umowa dotacji Nr 431/2003/D/EE
z dn. 28.11.2003 r.
Dofinansowanie wydania książki:"Roztoczański Park Narodowy-przyroda i człowiek"o nakładzie 3000 egz. 20
5. 233/2005/D/EE
z dn. 18.06.2003 r.
Realizacja filmu przyrodniczego "W krainie jodły, buka i tarpana - Roztoczański Park Narodowy 40
6. Umowa dotacji Nr 388/2004/D/EE
z dn. 29.09.2004 r.
Stan poznania i perspektywy badań środowiska przyrodniczegoRoztoczańskiego Parku Narodowego orazwystawy jubileuszowej "Roztoczański Park Narodowy". 18
7. 284/2004/D/OP  
z dn. 26.07.2004 r.
Renowacja i naturalizacja stawów Echo w RPN 70
8. 195/2005/D/GW
z dn. 12.05.2005 r.
Dofinansowanie III etapu renowacji i naturalizacji stawów Echo w RPN 50
9. 194/2005/D/EE
z dn. 12.05.2005 r.
Dofinansowanie publikacji wykładów z dziedziny ochrony przyrody organizowanych przez RPN 30
10. 14/2008/B/Ee   
z dn. 09.07.2008 r.
Wydawnictwa RPN "Publikacja wykładów z dziedziny ochrony przyrody organizowanych przez RPN" 10
11. 15/2008/B/EE   
z dn. 17.07.2008 r.
Film "W krainie jodły buka i tarpana" na płycie DVD 7
12. 8/2009/B/EE     
z dn. 13.05.2009 r.
35 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego RPN 30
13. 9/2009/B/OP    
z dn. 20.05.2009 r.
Hodowla zachowawcza Konika Polskiego - zagospodarowanie ekosystemów nieleśnych na potrzeby hodowli w RPN 59,6
14. 12/2009/B/EE  
z dn. 15.07.2009 r.
Wydawnictwa RPN "Publikacja wykładów z dziedziny ochrony przyrody organizowanych przez RPN w latach 2006-2007" 20
15. 13/2009/B/EE  
z dn. 22.07.2009 r.
Aktywne formy edukacji w OEM RPN w roku jubuleuszu 35-lecia RPN i 15 - lecia Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego 9,20
16. 4/2010/B/EE     
z  dn. 23.06.2010 r.
Edukacja ekologoczna społeczności lokalnej przy użyciu rozbudowanej bazy edukacyjnej OEM RPN 5
17.

5/2010/B/EE    
z dn. 01.07.2010 r.

Wybrane formy edukacyjne w OEM RPN jako narzędzie popularyzacji twórczości wśród uzdolnionej młodzieży 5
18. 6/2010/B/EE    
z  dn. 14.07.2010 r.
Rozwój i modernizacja bazy edukacyjnej RPN - etap II 20
19. 7/2011/B/OP Opracowanie projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego 150
20. 251/2012/D/OP Rozszerzenie hodowli zachowawczej rodzimych ras zwierząt z utrzymaniem ekosystemów nieleśnych RPN w 2012 r. 121,8
21. 76/2013/D/OP "Czynna ochrona flory i fauny w Roztoczańskim Parku Narodowym" 40
22. 314/2013/D/EE   
z dn. 28.08.2013 r.
Rozwój i rozszerzenie pakietu edukacyjno-turystycznego RPN. 60
23. 24/2014/D/EE   
z dn. 19.02.2014 r.
Roztoczański Park Narodowy i My - 40 lat doświadczeń w ochronie przyrody Roztocza. 62,6
24.

111/2014/D/OP  

z dn. 09.04.2014 r.

Hodowla zachowawcza konika polskiego, owcy uhruskiej, bydła polskiego czerwonego(RP) i bydła białogrzbietego(BG) - zakup sprzętu do zagospodarowania ekosystemów nieleśnych na potrzeby hodowli zachowawczych w RPN. 51
25. 224/2015/D/OP Zadania ochronne, profilaktyczne Roztoczańskiego Parku Narodowego – przeciwdziałanie zagrożeniom antropogenicznym w 2015 r. 130
26. 235/2015/D/EE  
z dn. 24.06.2015 r.
Wzbogacenie oferty wydawniczej i edukacyjnej Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez realizację projektu współpracy Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego z nauczycielami z województwa lubelskiego. 14,8
27. 268/2015/D/OW  
z dn. 05.08.2015 r.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w trzech osadach leśych na terenie RPN. 85,0
28. 73/2016/D/OP    
z dn. 16.03.2016 r.
Czynna ochrona zwierząt w Roztoczańskim Parku Narodowym w latach 2015-2016 43,8

29.

 

323/2016/D/OP
z dn. 28.09.2016 r.
Zakup przyczepy do przewozu zwierząt na potrzeby hodowli zachowawczej: konika polskiego, owcy uhruskiej, bydła polskiego czerwonego i bydła białogrzbietego w Roztoczańskim Parku Narodowym. 49,02
30. 385/2016/D/EE z dn. 26.10.2016 r. Aktywne Roztocze - wspieranie działań edukacyjnych w RPN 31,33
31.

47/2017/D/OP
z dn. 01.03.2017r.

Czynna ochrona flory i fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2017 roku 146,11
32.

65/2017/D/DE z dn. 17.03.2017 r.

Kreatywna edukacja ekologiczna w Roztoczańskim Parku Narodowym 17,60
33. 249/2017/D/EE z dn. 21.06.2017 r. Drugie wydanie mapy Roztocza i doposażenie infrastruktury edukacyjno-wystawienniczej Roztoczańskiego Parku Narodowego 30,00
34. 77/2018/D/OP
z dn. 11.04.2018 r.
Czynna ochrona flory i fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2018 roku 130,0
35. 190/2018/D/EE z dn. 08.06.2018r Razem dla Roztocza – budowanie potencjału kompetencji i integracja różnych grup odbiorców oferty edukacyjnej Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego" 63,807
36.

222/2018/D/OP z dn. 15.06.2018 r.

" Monitoring zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2018 r.”

51,640
37. 38/2019/D/OP z
dn. 19.06.2019r.
"Czynna ochrona flory i fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2019 roku" 39,217
38.

39/2019/D/OP z
dn. 19.06.2019r.

„Genetyka populacyjna i ocena występowania choroby chytridiomikozy u wybranych gatunków płazów w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2019 r.”

15,00
39. 33/2019/DEE
z dn. 19.06.2019r.
45 lat w służbie ochrony przyrody - wybrane działania Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2019 roku. 104,96
40.

121/2020/D/OP  z dnia 16.09.2020r.

Genetyka konserwatorska w ochronie zagrożonych gatunków kręgowców w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r. 26,600
41. 62/2020/D/OP z dnia 03.07.2020 r. Czynna ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2020 roku. 17,362
42. 267/2020/D/EE z dnia 18.11.2020 r. Działania edukacyjne w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2020 r.  49,22
43.

2/2021/D/OP
z dnia 20.04.2021 r.

Czynna ochrona flory i fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego w 2021 roku 22,56
44. 98/2021/D/EE z dnia 02.08.2021 r. Lubelskie spotkania z przyrodą „Roztoczańska przygoda z konikiem polskim” 20,00

1. Tytuł projektu: Ochrona gatunków i siedlisk Natura 2000 na obszarze Roztoczańskiego Parku Narodowego

Zasadniczym celem projektu jest poprawa stanu i ochrona zagrożonych siedlisk – borów bagiennych, torfowisk wysokich, oraz ochrona wybranych, zagrożonych i rzadkich 12 gatunków zwierząt – traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego, żółwia błotnego, bociana czarnego, orlika krzykliwego, derkacza, sóweczki, puszczyka uralskiego, mopka, nocka łydkowłosego, nocka Bechsteina, nocka dużego).
Projekt obejmuje:

1. Ochronę siedlisk mokradłowych borów bagiennych i torfowisk wysokich przez poprawę ich warunków hydrologicznych, powstrzymanie niekorzystnych zmian warunków obiegu wody takich jak przyśpieszenie obiegu, obniżenie zwierciadła wody podziemnej, wstrzymanie wielkoobszarowych zmian siedliskowych zahamowania procesów torfotwórczych i decesji złóż torfu. Rozdzielenie zlewni Szumu i Świerszcza.

2. W ramach ochrony płazów i ich siedlisk, zwłaszcza gatunków zagrożonych (traszki grzebieniastej, kumaka nizinnego) realizację:

 modernizacji istniejącego stałego systemu ochrony, na odcinku drogi powiatowej Nr 2947L Zwierzyniec - Tereszpol, wzdłuż Stawów Echo polegającą na wymianie barier naprowadzających o   łącznej długości 1818 m.
ograniczenia śmiertelności płazów przez zabezpieczenie tras sezonowej migracji osobników przenośnymi barierami – przenoszenie płazów, monitoring, zakup 3050 m barier.
utrzymania istniejących, 21 śródleśnych zbiorników wodnych będących miejscem rozrodu i bytowania płazów oraz innych zwierząt przez poprawę retencji – usunięcie nadmiaru materii organicznej i nieorganicznej, profilowanie brzegów zbiorników.
3. Ochronę fauny wodno-błotnej: ptaków szponiastych, sów, płazów, gadów w postaci poprawy retencji wód na Stawach Echo i Czarnym Stawie przez roboty budowlane: konserwację obiektów  hydrotechnicznych, reprofilację umocnień (przepustów, mnichów spustowych, grobli, doprowadzalnika, zimochowów).

4. Poprawę warunków żerowania i gniazdowania ptaków związanych ze środowiskiem wodnym dzięki wycinaniu zapustów i wykaszaniu łąk nad Wieprzem, grobli, zimochowów i wysp na Stawach Echo, na łącznej pow. 45,44 ha/rok.
5. Utrzymanie miejsc rozrodu i bytowania nietoperzy – budowa wieży i przystosowanie wież widokowych na Białej Górze i przy Stawach Echo przez zabudowę poddaszy.
6. Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji planowanych działań monitoringowych.
7. Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Roztocza, turystów przez liczne działania informacyjno-promocyjne (edycje audycji i reportaży radiowych, imprez edukacyjnych "Dzień otwarty Roztoczańskiego Parku Narodowego”, pakiet współpracy ze szkołami, wydanie kalendarza edukacyjnego, folderów, organizację konferencji).
8. Badania monitoringowe – monitoring efektów realizacji projektu w zakresie ochrony gatunków i siedlisk, szczegółowe rozpoznanie skuteczności działań tj. zmodernizowanego systemu przejść przenośnych barier ochronnych dla płazów oraz warunków siedliskowych okresowych zbiorników wodnych.

Wartość projektu: 3 010 905,95 PLN
Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 209 521,75 PLN

Opracowanie: Beata Grabowska

2. Tytuł projektu: Inwentaryzacja stanu zasobów przyrodniczych ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego poprzez aktualizację i uzupełnienie posiadanych danych monitoringowych

Zasadniczym celem projektu  jest właściwe  poznanie zasobów   przyrodniczych  w  ekosystemach  leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego. Skład  gatunkowy, struktura i dynamika zbiorowisk leśnych  RPN  podlegają  dużej  zmienności,  związanej  ze zmieniającymi   się   warunkami   siedliskowymi. Przeprowadzona inwentaryzacja w ekosystemach leśnych umożliwi poprawę jakości planowania sposobów i metod ochrony, dzięki uwzględnieniu aktualnego ich stanu. Dostarczone opracowania i bazy danych posłużą w dalszej przyszłości do opracowania  instrumentów planistycznych, jakim będzie nowy Projektu Planu Ochrony RPN lub posłużą do określenia zakresu aktualizacji obowiązującego Planu ekosystemów leśnych RPN.

Opis i zakres inwestycji: projekt wykonania inwentaryzacji zasobów przyrodniczych RPN przewiduje wykonanie następujących prac:

a) prace fitosocjologiczne, poprzez weryfikację i aktualizację powierzchni oraz oceny stanu zachowania leśnych siedlisk przyrodniczych, w tym Natura 2000:

kartowanie zespołów roślinnych – 4040 ha;
prace terenowe związane z wykonaniem stanowisk monitoringowych (zdjęcia fitosocjologiczne) – 150 kart obserwacji;
prace  terenowe  związane  z  wykonaniem  stanowisk  monitoringowych  (zdjęcia  fitosocjologiczne  na transektach) – 170 kart obserwacji;
prace kameralne – 1 kpl. (baza danych, karty zdjęć fitosocjologicznych – 660 szt. i karty obserwacji stanowisk  monitoringowych  –  320  szt.,  mapa  siedlisk  przyrodniczych  –  1  kpl.
b) prace urządzeniowe, poprzez wykonanie pomiarów, inwentaryzacji i opracowania wyników:
  • prace  taksacyjne,  zgodnie  z  wytycznymi  przewidzianymi  Instrukcją  Urządzania  Lasu  (cz.I),  na powierzchni 8110 ha;
  • prace   związane   z   inwentaryzacją   zasobów   drzewnych   (wykonanie   pomiarów   na   próbnych powierzchniach kołowych) – 1253 szt. pow. próbnych;
  • prace  związane  z  pomiarem  drewna  martwego  na  powierzchniach  próbnych  –  1253  szt. pow. próbnych;
  • utworzenie bazy danych – 1 kpl.;
  • opracowanie wyników inwentaryzacji – 1 kpl.;
  • wykonanie  materiałów  kartograficznych  (mapy)  i  aktualizacja  Leśnej  Mapy  Numerycznej  –  1  kpl.;
  • sporządzenie  Opisu  ogólnego  lasów  Roztoczańskiego  Parku  Narodowego  –  1  kpl.
Po  uzyskaniu  wyników  inwentaryzacji  stanu  zasobów  przyrodniczych  ekosystemów  leśnych Roztoczańskiego Narodowego  zostanie  wykonana  ekspertyza  dotycząca  konieczności wprowadzenia  zmian  w  Planie ochrony ekosystemów leśnych. W ramach ekspertyzy zostanie przeprowadzona:

- ocena zmian zasobów, tworów i składników przyrody;

- ocena zmian zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;

- ocena skuteczności ochrony przyrody, określonych w obowiązującym Planie Ochrony RPN.

Termin realizacji: od 19.02.2019 do 30.09.2021 r.

Koszty projektu: planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 1 303 357,20 PLN, wartość dofinansowania: 879 444,00 PLN.

Opracowanie: Zbigniew Balicki


3. Tytuł projektu: Bike Like Roztocze

W dniu 4 lipca 2018r. decyzją Instytucji Zarządzającej zakończony został proces desygnacji dla programu PBU 2014-2020.

W związku z powyższym Roztoczański Park Narodowy ma przyjemność poinformować, że projekt Bike Like Roztocze – together in spite of borders będzie realizowany.

W dniu 22 czerwca 2018r. podczas Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu pomiędzy partnerami Projektu podpisana została umowa Partnerstwa określająca zakres realizacji Projektu. Beneficjentem wiodącym jest Gmina Zamość, partnerami ze strony polskiej są Roztoczański Park Narodowy i Województwo Lubelskie oraz ze strony ukraińskiej Jaworowski Przyrodniczy Park Narodowy, Departament Ekologii i Zasobów Naturalnych Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Stowarzyszenie Samorządów „Euroregion Karpaty – Ukraina”.

Celem ogólnym projektu jest promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez działania w infrastrukturę turystyczną, stworzenie produktów turystycznych skutkujących wzmocnieniem powiązań partnerskich oraz poprawie wizerunku i atrakcyjności Roztocza - wspólnego dziedzictwa naturalnego.

Celem projektu jest także ulepszenie stanu technicznego obiektów dziedzictwa przyrodniczego, co ściśle wiąże się z rozwojem turystyki transgranicznej. Działania projektu mają na celu poprawę infrastruktury turystycznej, co przyczyni się do lepszego wykorzystania dziedzictwa regionów i zwiększenia liczby turystów odwiedzających dziedzictwo naturalne jakim jest niewątpliwie Roztocze.

Wyzwaniem projektu jest także zbudowanie tożsamości opartej o racjonalne gospodarowanie walorami przyrodniczymi regionu oraz spowodowanie wzrostu atrakcyjności turystycznej obszarów objętych projektem.

Głównymi produktami, które zostaną wytworzone w ramach projektu są: wydarzenia transgraniczne, promocja Roztocza (m.in. publikacje), opracowanie dokumentu strategicznego dotyczącego ochrony i promocji dziedzictwa naturalnego, nowa i zmodernizowana infrastruktura turystyczna, usługi i produkty turystyczne zwiększające wykorzystanie dziedzictwa naturalnego w turystyce.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy woj. lubelskiego i woj. lwowskiego oraz mieszkańcy powiatów roztoczańskich, turyści odwiedzający Roztocze po obu stronach granicy - oraz turyści - rowerzyści odwiedzający Roztocze.

Beneficjenci końcowi jest lokalna społeczność, uczestnicy wydarzeń transgranicznych, turyści, którzy skorzystają z wybranych obiektów cennych przyrodniczo, Centralnego Szlaku Rowerowego Roztocza i z tras lokalnych: Gminy Zamość, do Florianki oraz powstałych w ramach projektu punktów recepcyjnych.

Lp. Umowa NR z dnia Wyszczególnienie - tytuł zadania Kwota dofinansowania
wg umowy w tyś. zł
1. ZP-11/12 z dn. 26.06.2012r. Remont dojazdów pożarowych w RPN 398,9
2. ZP-12/13 z dn. 24.05.2013r. Ochrona ekosystemów leśnych RPN w 2013 r. 386,2
3. ZP-10/14 z dn. 20.05.2014r. Ochrona ekosystemów leśnych RPN w 2014 r. 178,93
4. EZ.0290.1.4.2015r. Ochrona ekosystemów leśnych RPN w 2015 r. 1 364,604
5.  E.Z.0290.1.5.2016r. Ochrona ekosystemów leśnych Roztoczanskiego Parku Narodowego w 2016 r. 1 675,350
6. EZ.0290.1.3.2016r. Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania rzadkich ptaków i ssaków strefowych w Roztoczańskim Parku Narodowym 30,554
7. EZ.0290.1.31.2017r. Działania ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego w roku 2017 2 395,442
8. EZ.0290.1.30.2017r. Przyrodnicze i przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania rzadkich ptaków i ssaków strefowych w Roztoczańskim Parku Narodowym - etap drugi 145,292
9. EZ.0290.1.28.2018r. Działania ochronne w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego w roku 2018 1 766,008
10. EZ.0290.1.27.2018r. Ekologia dużych ssaków drapieżnych w Roztoczańskim Parku Narodowym 222,693
11. EZ.0290.1.15.2019r. Działania ochronne, kanalizacja ruchu turystycznego i badania naukowe w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego w roku 2019 2 380,395
12. EZ.0290.1.16.2020r. Działania ochronne i badania naukowe w Roztoczańskim Parku Narodowym finansowane ze środków funduszu leśnego w 2020 roku. 1 565,247
13. EZ.0290.1.16.2021r. Działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2021 roku

2 285,096

14. EZ.0290.1.16.2022 Działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych, inne działania związane z gospodarką leśną oraz badania naukowe w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2022 roku.

3 174,557

15 MZ.0290.1.16.2023 Działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych w Roztoczańskim Parku Narodowym w 2023 roku 2 265 113,66
Roztoczański Park Narodowy zrealizował przedsięwzięcie grantowe: „Dostosowanie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”

UMOWA nr 013-PP-2022-0 o powierzenie grantu w ramach projektu „Obszar chroniony, obszar dostępny” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Celem przedsięwzięcia grantowego było zwiększenie dostępności oraz usprawnienie pracy Ośrodka Edukacyjno – Muzealnego w Roztoczańskim Parku Narodowym. Realizacja projektu poprawiła jakość zwiedzania, zwiększyła ofertę Parku, pozwoliła osobom ze szczególnymi potrzebami na efektywne korzystanie  z narzędzi  edukacyjnych wykorzystywanych w działalności OEM. Budynek został wyposażony w systemy informacyjne ułatwiające orientację przestrzenną oraz w sprzęt zapewniający sprawną ewakuację.

Działania zrealizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego:

1.  Szkolenia warsztatowe

2.   Wymiana dźwigu towarowo-osobowego

3.   Dostawa systemu zarządzania wystawami w OEM RPN – opartego na audioprzewodnikach w tym nagranie tekstu w PJM, w j. polskim z audiodeskrypcją, nagranie ścieżki dla rodzin z dziećmi" oraz wdrożenie systemu słuchawek indukcyjnych
      dla osób niedosłyszących i niesłyszących - pętle indukcyjne

4.   Wprowadzenie tablic informacyjnych oraz oznaczenie ciągów komunikacyjnych

5.   Zakup materiałów na zajęcia edukacyjne dla dzieci

6.   Doposażenie OEM dla potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami

7.   Wykonanie audytu dostępności strony internetowej oraz aplikacji parku

8.   Oznaczenie dróg ewakuacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami wraz z zakupem sprzętu

9.   Zakup pętli indukcyjnych do obiektów Informacji turystycznych

10.   Szkolenia dla pracowników RPN w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnością

11.   Wyposażenie stanowiska koordynatora dostępności

 

Wartość grantu: 517 308,00 PLN