Idź do

Ścieżka historyczno-przyrodnicza do Wojdy

Ścieżka rozpoczyna się przy Pomniku Powstania Zamojskiego w Szewni Dolnej. W początkowym odcinku prowadzi wśród okazałej buczyny porastającej lessowe wąwozy. Na wierzchowinie dawnego punktu widokowego mija obelisk upamiętniający radzieckiego partyzanta Pawła Dawidenkę, poległego podczas bitwy połączonych oddziałów BCH i partyzantki radzieckiej z Niemcami pod Wojdą w 1942 r.

Dalej ścieżka wiedzie na wschód, obok kapliczka wskazująca lokalizację nieistniejącej już gajówki "Wojda". Idąc dalej, docieramy do obumarłego dęba szypułkowego oraz obelisku upamiętniającego walki w ramach Powstania Zamojskiego, które wybuchło w sprzeciwie do prowadzonej przez Niemców na Zamojszczyźnie akcji wysiedleńczej Polaków w latach 1942-1943. Od pomnika Dawidenki do Wojdy ścieżka pokrywa się ze szlakiem Partyzanckim. 

Czas przejścia: ok. 2 godzin
Długość trasy: 3,9 km

OBIEKTY PRZY ŚCIEŻCE:

• Pomnik Powstania Zamojskiego
• Pomnik Dawidenki
• Pomnik upamiętniający bitwę pod Wojdą 
Komunikat

Niedostępna dla psów

Komunikat

Turystyka piesza

Turystyka rowerowa

Narciarstwo biegowe

OPRACOWANIE

ZUP/RPN